Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Aktualności

Informacje dotyczące działalności Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz wolontariatu w aglomeracji warszawskiej.

Warsztat wspierająco – rozwojowy dla koordynatorów pracy wolontariuszy

2013-01-15

Odbiorcy: koordynatorzy pracy wolontariuszy z organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Cel warsztatu: wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności rozpoznawania potrzeb wolontariuszy. Metoda wykorzystana podczas warsztatu: Porozumienie bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga – metoda komunikacji opartej na szacunku i empatii Umiejętności ćwiczone podczas warsztatu: wsparcie wolontariuszy w identyfikowaniu i zaspokajaniu ich potrzeb motywowanie budowanie satysfakcjonujących relacji neutralizowanie […]

Nasza społeczność