Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

ul.Nowolipki 9 b
00-151 Warszawa

Biuro czynne w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00

telefon/fax: +48 (22) 635 27 73
bezpłatna infolinia: 0-800 300 594

e-mail: posrednictwo@wolontariat.org.pl