Korpus Solidarności

Korpus Solidarności to program wolontariatu długoterminowego. To szansa na zaangażowanie całej Polski w aktywną pomoc innym! Korpus jest dla WSZYSTKICH – dołącz do nas!

KALENDARIUM DZIAŁAŃ

Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

WOLONTARIUSZE

Lokalne spotkania promujące Korpus Solidarności

Cele i założenia Korpusu Solidarności, oferta Korpusu Solidarności dla wolontariuszy, korzyści z bycia wolontariuszem, rodzaje działań wolontariackich, szczególnie w kontekście wolontariatu długofalowego, przedstawienia oferty dla wolontariuszy w ramach projektu.

19 września 2019 – Legionowo, ul. Piłsudskiego 3, godz. 10.00-11.45

16 października 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 9.00-10.30

Link do zapisów  ⇒ tutaj

Szkolenia podstawowe

Podstawowe informacje na temat wolontariatu, podstawowe kwestie formalno-prawne (prawa i obowiązki wolontariusza, porozumienie wolontariackie, ubezpieczenie), poszukiwani ofert wolontariackich, różne oblicza wolontariatu, dobieranie wolontariatu do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości.

19 września 2019 – Legionowo, ul. Piłsudskiego 3, godz. 12.00-15.15

16 października 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 10.45-14.00 Link do zapisów  ⇒ tutaj

Spotkania promocyjne dla uczniów

Idea wolontariatu, korzyściach z bycia wolontariuszem, możliwości działań wolontariackich dla osób niepełnoletnich, zachęta do angażowania się w akcje społeczne, pokazanie uczniom wolontariatu zarówno w kategoriach czynienia dobra, jak i rozwijania swoich umiejętności i kompetencji.

8 października 2019 – Szkoła Podstawowa nr 53, godz. 8.30-11.30

Spotkania rozwijające – dla wolontariuszy

Bogata oferta szkoleń przydatnych w różnych działaniach wolontariackich i nie tylko.

19 września 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 17.00-19.30, „Nie migaj się – biegiem zamigaj” – warsztat z podstaw polskiego języka migowego.

20 września 2019 – Legionowo, ul. Piłsudskiego 3, godz. 16.00-18.30, Podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów.

5 listopada 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 16.00-18.30, Asertywność wolontariusza

Asertywność to niezwykle modne słowo. Ale co oznacza? Jak z asertywności korzystać i czy można jej się nauczyć? Jak być asertywnym wolontariuszem? Na ile ja mogę takim być i co może mi to dać?

 W programie m.in.

  • zachowania asertywne a agresja, uleganie i manipulacja
  • prawa asertywności
  • asertywna odmowa
  • stawianie granic
  • asertywne przyjmowanie opinii innych osób

Link do zapisów  ⇒ tutaj

25 listopada 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 16.00-18.30, Komunikacja w zespole

Podczas spotkania skupimy się na wybranych aspektach komunikacji interpersonalnej i umiejętności się na nią składających. Będziemy ćwiczyć jasne wyrażanie swoich uczuć i myśli, aktywne słuchanie i reagowanie na potrzeby drugiego człowieka oraz interpretowanie komunikatów według modelu von Thuna.

Link do zapisów  ⇒ tutaj

14 grudnia 2019 – Akcja Wolontariacka – przygotowywanie świątecznych ozdób: min. bombek i pierników – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9b, godz. 11.00-13.00.

Zapisy pod adresem email: posrednictwo@wolontariat.org.pl 

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu email lub/i numeru telefonu.

KOORDYNATORZY

Lokalne spotkania

Program spotkania będzie dotyczył: celów i założeń Korpusu Solidarności, oferty Korpusu Solidarności dla koordynatorów, Systemu Obsługi Wolontariatu jako narzędzia promocji wolontariatu w danej organizacji, rekrutacji wolontariuszy i praktycznego wsparcia w pracy dla koordynatorów.

23 października 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 10.00-13.15

Śniadanie netwokingowe dla organizacji i instytucji oraz społeczników działających na Muranowie i dla Muranowa, pod hasłem: „Jak przez wolontariat wzmacniać społeczność lokalną?”

Zapisy przyjmujemy pod adresem email: posrednictwo@wolontariat.waw.pl

22 listopada 2019 – Siedziba Grodziskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich  Familia , ul. Kilińskiego 8B, godz. 15.00

Link do zapisów tutaj

Szkolenie podstawowe

Różnice w koordynacji wolontariatu akcyjnego i długofalowego, blaski i cienie bycia koordynatorem, aspekty formalno-prawne, praktyczne i relacyjne w pracy koordynatora wolontariatu.

11 września 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 9.00-15.15

Szkolenia rozwijające – dla koordynatorów

Bogata oferta szkoleń przydatnych na różnych stanowiskach pracy i nie tylko.

26 listopada 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 10.00-13.15Porozumienie bez przemocy (NVC)

Podejście do komunikacji wg Marshalla Rosenberga, które umożliwia efektywną współpracę w zespole wolontariackim oraz komunikację w oparciu o empatię.

Zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w warsztatach nt. NVC, a które chcą zwiększyć umiejętności:

  • identyfikacji i wyrażania swoich potrzeb i uczuć bez korzystania z ocen, krytyki i obwiniania,
  • empatycznego porozumienia i przedstawiania próśb bez żądania,
  • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z silnymi emocjami.

Link do zapisów  ⇒ tutaj

16 grudnia 2019 r., godz. 9.00-12.00 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b,  Digital Story Telling

 – opowiadanie historii jako narzędzie rozwoju wolontariuszy

Link do zapisów  ⇒ tutaj

ORGANIZATORZY

Spotkania informacyjne/szkolenia

Program Korpusu Solidarności i korzyści dla organizatora z przystąpienia do programu, korzyści współpracy z wolontariuszami, podstawowe wymagania/działania do spełnienia w procesie wdrażania, zasady wdrażania i realizacji programu wolontariackiego w placówce.

29 listopada 2019 – Willa Niespodzianka, ul. Kościuszki 12, godz. 15.00, Wolontariat w pigułce – ABC zagadnień formalno-prawnych

Zapisy pod nr tel. 606 131 593

Szkolenia dla nauczycieli

Zakładania i rozwijania wolontariatu w szkole, standardów współpracy z wolontariuszami niepełnoletnimi, motywowania uczniów do włączania się w szkolny wolontariat, doboru akcji społecznych do wieku i możliwości uczniów, współpracy z rodzicami, współpracy z otoczeniem, kwestiami formalno-prawnymi wolontariatu szkolnego i wolontariatu nieletnich.

17 października 2019 – Szkoła podstawowa nr 53

28 października 2019 – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Nowolipki 9b, godz. 15.00-18.00

Link do zapisów  ⇒ tutaj

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/