Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Nasza działalność

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie rozpoczęło swoją działalność w 1996r. Propagujemy i rozwijamy wolontariat na terenie Polski, w szczególności na Mazowszu i w Warszawie. Otworzyliśmy pierwsze w Polsce Biuro Pośrednictwa Wolontariatu, które na co dzień pośredniczy w Warszawie pomiędzy wolontariuszami a potrzebującymi ich pomocy. Wspiera je Skrzynka Dobroci – pierwsze w Polsce, stworzone przez nas, internetowe narzędzie pośrednictwa
wolontariatu.

Byliśmy inicjatorem utworzonej na terenie kraju Sieci Centrów Wolontariatu. Obecnie jest to kilka Regionalnych Centrów Wolontariatu oraz ponad 60 lokalnych ośrodków. Z placówkami, którym bliska jest idea wolontariatu zbudowaliśmy wspólnie Mazowiecką Sieć Centrów Wolontariatu. W 1997 r. w naszej działalności pojawiły się pierwsze tematyczne programy skierowane do konkretnych grup odbiorców i instytucji, realizowane z udziałem wolontariuszy, min.: „Wolontariat w ośrodku pomocy społecznej”, Wolontariat w szpitalu”, a w kolejnych latach „Wolontariat pracowniczy” oraz „Wolontariat w szkole”, obecne wyzwanie to angażowanie w wolontariat seniorów.

W latach 2002–2003 uczestniczyliśmy w pracach nad Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jesteśmy również wydawcą publikacji i serwisów dot. wolontariatu.

Naszą pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wolontariatu, co czynimy min. poprzez Akademię Wolontariatu, Festiwal Wolontariatu. Z zaangażowaniem promujemy piękne postawy wolontariuszy w ogólnopolskim konkursie Barwy Wolontariatu, który organizujemy z Siecią Centrów Wolontariatu, oraz w konkursie Liderzy Wolontariatu Pracowniczego, jak również w profesjonalnych kampaniach medialnych: „Możesz być czyimiś rękami/ nogami/oczami” oraz „Pomaganie wzmacnia” (z udziałem Mariusza Pudzianowskiego).

Nasze doświadczenia i inspiracje czerpiemy z partnerskiej współpracy w ogólnopolskich i międzynarodowych sieciach: CEV – Europejskie Centrum Wolontariatu, BITC – Bussines in the Community , Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.