Historia

Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia naszej działalność na początku lat dziewięćdziesiątych był niespotykany wówczas w Polsce wzrost liczby organizacji pozarządowych i niezależnych inicjatyw społecznych. Instytucje te chciały opierać swoją działalność na pracy wolontariuszy – osób które bezinteresownie gotowe są służyć pomocą innym. W tym okresie nie było w Warszawie (a także w Polsce) miejsca, które pełniło by funkcję “skrzynki kontaktowej” dla wolontariuszy i wszystkich osób oraz instytucji zainteresowanych ich pomocą. I właśnie stworzenie miejsca które pełnić będzie taką rolę było głównym wyzwaniem dla Centrum Wolontariatu.

Wiele osób pyta nas, dlaczego właśnie wolontariat i jak to się zaczęło? Program został zainicjowany w roku 1993 przez Fundację Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych – BORIS w Warszawie i jej Dyrektora Pawła Jordana, który podjął „ryzyko” realizacji programu. Osobami, które pełniły w tym czasie role koordynatorów były: Małgorzata Ochman i Barbara Hansen (wolontariuszka United Nations Development Program). Zespół ten w następnych latach uzupełnili Magda Janeczek oraz Dariusz Pietrowski obecny Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Od początku istnienia Centrum Wolontariatu przy BORIS ustaliliśmy, że kiedy działalność tej placówki rozwinie się i uzyska stabilne podstawy wtedy powstanie nowa, samodzielna organizacja. Założenia, które przyjęliśmy na początku sprawdziły się w praktyce i w 1996 roku powstało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Najważniejszym celem, który przed sobą postawiliśmy, było dotarcie do jak największej liczby osób, które swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem chciałyby podzielić się z innymi, jak również do tych wszystkich którzy chcą korzystać z naszej pomocy. Temu właśnie służy Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy. Tutaj gromadzimy informacje o osobach chcących pracować na rzecz innych oraz o organizacjach, instytucjach i osobach prywatnych potrzebujących wsparcia wolontariuszy. To swoista skrzynka kontaktowa, w której spotykają się prośby o wsparcie z ofertami pomocy.

Przyczyną dla której miejsce to tętni życiem, jest obecność i aktywność wielu ludzi. Każdy może zapukać do naszych drzwi, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, filozofię życiową, status majątkowy, wykształcenie, rasę itp. Nasza działalność spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony wolontariuszy, organizacji pozarządowych a także instytucji publicznych działających w różnych obszarach życia społecznego takich jak: ośrodki pomocy społecznej, muzea, instytucje kulturalno-oświatowe jednym słowem wszystkich, którzy pragną korzystać z ich pomocy.

Działania podejmowane przez Centrum Wolontariatu są zauważane i doceniane przez instytucje samorządowe, przedstawicieli biznesu, osoby kształtujące politykę społeczną w Polsce. Dużym wyróżnieniem było dla naszych wolontariuszy i dla nas spotkanie z Prezydentem Rzeczpospolitej Aleksandrem Kwaśniewskim i Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Maciejem Płażyńskim – ich podziękowanie za nasz wysiłek i podejmowane działania.
Dokonania i doświadczenia Centrum Wolontariatu stały się inspiracją dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, które podjęły się realizacji podobnych działań i rozpoczęły tworzenie Centrów Wolontariatu w swoich krajach. Również w Polsce powstało wiele tego typu placówek. Mamy nadzieję, że w kręgu osób, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy znajdziecie się także Wy. Nasze wysiłki zmierzają do stworzenia efektywnego systemu współpracy i wsparcia działań wolontariuszy w różnych obszarach życia społecznego.