Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Mazowiecka Siec Centrów Wolontariatu

Centrum Wolontariatu w Warszawie wspiera merytorycznie placówki z Mazowsza, które dbają o rozwój wolontariatu. Efektem tych działań jest utworzenie Mazowieckiej Sieci Centów Wolontariatu, która skupia kilkanaście placówek – Centrów Informacji Wsparcia Wolontariatu na Mazowszu.

Misją lokalnych ośrodków wolontariatu jest rozwijanie wolontariatu w ich środowiskach. Działania te skierowane są do wolontariuszy, organizacji pozarządowych i placówek zainteresowanych współpracą. Głównym celem takich ośrodków jest pośredniczenie w lokalnym środowisku w nawiązywaniu współpracy pomiędzy wolontariuszami (lub osobami zamierzającymi nimi zostać) a placówkami, które potrzebują ich pomocy. Promują one wolontariat, rekrutują i edukują wolontariuszy oraz wspierają lokalne placówki w organizacji wolontariatu.

Do powstania Centrów Informacji Wsparcia Wolontariatu na Mazowszu przyczynił się projekt „Wolontariat w NGO – szansa na rozwój organizacji”, realizowany w okresie maj 2011 – maj 2012. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas 80 godzin szkoleń zrealizowanych w ramach projektu przedstawiciele 10 uczestniczących w nim organizacji podwyższyli swoje kwalifikacje w zakresie zagadnień dotyczących organizacji i zarządzania centrum wolontariatu i jego kadrą, tworzenia lokalnych partnerstw, a także promocji i rozpowszechniania informacji związanych z wolontariatem. Każda z organizacji skorzystała z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów oraz dokonała zakupu usług z wybranego obszaru (np. promocji, szkoleń, księgowości), które przyczyniły się do upowszechniania wolontariatu w lokalnych środowiskach.

W każdej miejscowości odbyły się wizyty monitorujące, których celem było zapoznanie poszczególnych społeczności lokalnych z ideą wolontariatu, uświadomienie roli, jaką pełni lokalne centrum wolontariatu, oraz zachęcenie do aktywności społecznej i współpracy w ramach wolontariatu. Aby móc lepiej promować powstające centra, uczestnicy zostali wyposażeni w publikacje na temat wolontariatu oraz plakaty promujące projekt.

W ramach tych działań odbyły się również lokalne konferencje, których celem była integracja środowiska lokalnego wokół powstających centrów oraz konferencja prasowa będąca podsumowaniem rezultatów projektu.