O nas

Działalność rozpoczęliśmy w roku 1993, początkowo jako program pilotażowy Fundacji BORIS w Warszawie.

W roku 1994 otworzyliśmy pierwsze w Polsce Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Stało się ono swoistą skrzynką kontaktową łączącą wolontariuszy i organizacje zainteresowane ich pomocą. Jednocześnie w ramach Akademii Wolontariatu rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i placówek korzystających z ich pomocy.

Rosnące zainteresowanie wolontariatem sprawiło, że w roku 1995 zaczęliśmy tworzyć na terenie całego kraju Sieć Centrów Wolontariatu.

W roku 1997 w naszej działalności pojawiły się pierwsze programy tematyczne realizowane z udziałem wolontariuszy. Jednym z nich był program „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”. Potem przyszła kolej na „Wolontariat w Szpitalu” (2000), Wolontariat Pracowniczy” (2002) oraz „Wolontariat w Szkole” (2012).

Lata 2002–2003 to także okres aktywnej pracy przedstawicieli Centrum nad przygotowaniem projektu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Centrum Wolontariatu w roku 2005 została wzbogacona o pierwsze na polskim rynku internetowe pośrednictwo wolontariatu działające pod nazwą Skrzynka Dobroci.

Lata 2004–2006 to czas realizacji pierwszych profesjonalnych kampanii społecznych promujących wolontariat w Polsce. Powstały wówczas kampanie: „Możesz być czyimiś rękami / nogami / oczami” oraz „Pomaganie wzmacnia” (z udziałem Mariusza Pudzianowskiego).

Ale nasza działalność to nie tylko promocja wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy i współpraca z nimi. Nasza placówka stanowi też centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie organizowania wolontariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa prawnego, a także układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych.

Ostatnie lata to dla nas okres wzmożonych działań promocyjnych oraz prac nad kierunkami rozwoju wolontariatu w Polsce. Zespół Centrum Wolontariatu aktywnie uczestniczył w obchodach i promocji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, bierzemy też stale udział w pracach zespołów przygotowujących i opiniujących nowe rozwiązania prawne oraz organizacyjne w zakresie wolontariatu.

Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami, które zdobyliśmy przez te wszystkie lata.