Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Szkolenia

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie prowadzi szeroką działalność edukacyjną w zakresie wolontariatu. Poprzez szkolenia dostarczamy wiedzy w zakresie organizacji, zarządzania wolontariatem oraz rozwijania wolontariatu w konkretnych placówkach i środowiskach, m.in. w ośrodku pomocy społecznej, szkole, biznesie. Działania te skierowane są do tych, którzy planują efektywnie, systemowo zarządzać potencjałem wolontariuszy i zintegrować ich wokół istotnych spraw społecznych. Do udziału w szkoleniach zapraszamy koordynatorów programów, kadrę zarządzającą, pracowników oraz samych wolontariuszy.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych i konsultacji, przy zastosowaniu aktywnych metod nauczania. Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą trenerów i kancelarią prawną w zakresie wolontariatu i tematów branżowych. Od roku 1998 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu prowadzi Centrum Promocji Wolontariatu – Niepubliczną Placówkę Oświaty Pozaszkolnej zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Oferta szkoleniowa – przykładowa tematyka

  • szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w placówkach oświatowych – tworzenie i prowadzenie Szkolnych Klubów Wolontariatu, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wolontariat, praca metodą projektu;
  • szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej – specyfika funkcjonowania wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej, współpraca w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu, zarządzanie i promocja wolontariatu, praca metodą projektu;
  • szkolenia dla NGO i instytucji publicznych – jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza, rekrutacja wolontariuszy, skuteczne motywowanie wolontariuszy, zarządzanie wolontariatem i wolontariuszami, sprawna komunikacja, zarządzanie projektami wolontariackimi;
  • szkolenia dla firm – organizacja i zarządzanie wolontariatem pracowniczym w firmie, motywowanie ludzi do działań społecznych, budowanie i rozwój partnerstwa biznes – NGO, integracja pracowników wokół wolontariatu, budowanie zespołu poprzez wolontariat pracowniczy, wolontariat kompetencyjny;
  • szkolenia dla wolontariuszy – dlaczego warto być wolontariuszem, odkrywanie własnego potencjału do działań społecznych, kreatywność pomagania, liderzy pomagania.

Wszystkim grupom oferujemy także szkolenia i konsultacje z prawnych aspektów wolontariatu.