Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Współpraca zagraniczna

Wizyta studyjna w Sveio Kommune w Norwegii

W dniach 01-05 kwietnia 2014 odwiedziliśmy Sveio Kommune – Norweską gminę niedaleko Haugesund. Celem wizyty było zapoznanie się z modelami współpracy z wolontariuszami, w tym z wolontariuszami – seniorami.

W ramach wizyty prowadzonej przez Olava Bergmala – przedstawiciela Sveio Kommune – mogliśmy zapoznać się z działaniami wolontarystycznymi oraz działaniami skupionymi na aktywnościach społecznych. Pokazano nam nie tylko miejsca znajdujące się w gminie Sveio, ale także w gminie Tysvaer oraz mieście Haugesund.

Byliśmy w następujących organizacjach i instytucjach:

  • Nedstrandtunet – Centrum opieki dziennej i dom stałego pobytu dla seniorów gminy Tysvaer. W ramach wizyty zapoznaliśmy się z Norweska polityką dotyczącą seniorów, w tym z problemem dużego rozproszenia tych osób na terenach gmin w północnej części kraju. Sposobem na opiekę jest tworzenie ośrodków stałego pobytu, które gwarantują im opiekę i wsparcie medyczne oraz aktywizację poprzez animowanie działań. Ośrodek Nedstrandtunet jest pod tym względem jednym z najlepszych w Norwegii. W ramach wizyty mogliśmy również porozmawiać z seniorami i wolontariuszami – seniorami działającymi w ośrodku.
  • Tysvær Frivilligsentral – Centrum Wolontariatu w Tysvaer, działający przy kościelnej misji punkt pośrednictwa wolontariatu, aktywizujący mieszkańców na terenie całej gminy. W ramach wizyty poznaliśmy wyzwania stojące przed wolontariatem organizowanym w małych lokalnych społecznościach, oraz strukturę społeczną wolontariuszy angażujących się w działania.
  • zostaliśmy zapoznani z działaniami organizacji Nasjonalforeningen for folkehelsen – organizacji wspierającej aktywność seniorów jako profilaktykę chorób układu krążenia i demencji. Organizacja ta nie działań a terenie gmin, które wizytowaliśmy, ale przedstawiciele Tysvær Frivilligsentral przedstawili nam jej działania jako praktykę pracy z seniorami, które nas interesują.
  • Karmsund Folkemuseum – muzeum w Haugesund, wraz ze skansenem. W ramach wizyty zapoznaliśmy się z działaniami wolontariuszy seniorów realizowanymi w muzeum, oraz polityce tej instytucji, angażującej do wolontariatu przede wszystkim swoich pracowników i współpracowników odchodzących na emeryturę. Dodatkowo poznaliśmy działania muzeum realizowane przy współpracy z lokalnymi wolontariuszami, takie jak coroczne przygotowywanie wydawnictwa o historii Haugesund, bazujące na fotografiach z prywatnych zbiorów i historiach mieszkańców.
  • Rode Kross Haugesund – lokalny oddział Czerwonego Krzyża, działający na szerokim polu aktywizacji społeczności lokalnej. W ramach wizyty zapoznaliśmy się z działaniami realizowanymi przez organizację, oraz zebraliśmy dobre praktyki, w szczególności dotyczące wolontariatu młodzieży jako formy przeciwdziałania samotności. Zapoznaliśmy się także z badaniami dotyczącymi tego problemu w Norwegii.

Dobre praktyki

W ramach wizyty spisaliśmy wiele informacji na temat działań wolontariuszy w Sveio i Haugesund. Część z tych uwag posłużyła nam do przygotowania wspólnego projektu, ale część z nich opisaliśmy z nadzieją na ich przyszłe wykorzystanie. Opisy dobrych praktyk i przykładowych działań są do pobrania w plikach pdf:

 

Galeria


Wizyta zrealizowana w ramach projektu współpracy dwustronnej dofinansowanego z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

baner-small