Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

2015-04-08

Udana współpraca – czyli jak budować efektywne relacje z wolontariuszami

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w szkoleniu „Udana współpraca – czyli jak budować efektywne relacje z wolontariuszami”. Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji koordynatorów wolontariatu w zakresie pewności siebie, skuteczności działania oraz umiejętności inspirowania, motywowania i zapalania wolontariuszy do działania.

Zajęcia są dedykowane tym koordynatorom, którzy chcą pracować nad własnym samorozwojem, stawać się bardziej świadomym siebie i swoich możliwości. Zajęcia mają formę interaktywną, nastawioną na działanie, doświadczanie i aktywność uczestników.

Jaka jest rola koordynatora w tworzeniu udanej współpracy z wolontariuszami?

W czym tkwi moja siła jako koordynatora – jakie są moje mocne strony?

Czy znam ludzi z którymi współpracuję – co powinienem o nich wiedzieć?

O umiejętności zachowania równowagi pomiędzy koncentracją na zadaniu a dbałością o utrzymywanie zbudowanej relacji z wolontariuszami.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do doświadczonych koordynatorów wolontariatu z Warszawy z min. organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych podległym lub nadzorowanym przez organy administracji publicznej – podmiotów, które zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zawierać porozumienia z wolontariuszami.

Miejsce i data szkolenia

Nieodpłatne szkolenie odbędzie się 20 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 9.00-16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9B. Podczas szkolenia zapraszamy na ciepły posiłek oraz kawę/herbatę, ciastka.

Tematyka szkolenia

  • wzmocnienie kompetencji koordynatorów w zakresie pewności siebie
  • rozwijanie umiejętności inspirowania, motywowania i zapalania wolontariuszy do działania

Prowadząca

Elżbieta Kluska – psycholog, certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego, coach. Pasjonatka psychologii od ponad 10 lat. Obec­nie zgłębia ją jako dok­toran­tka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Prowadzi liczne warsztaty, szkolenia i seminaria w których łączy wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka z jej praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu. Jej zain­tere­sowa­nia kon­cen­trują się głównie wokół samo­d­oskonale­nia, psychologii osiągania celów, inteligencji emocjon­al­nej, komu­nikacji interpersonalnej, psy­chologii pozytywnej oraz psy­chologii dokony­wa­nia zmian. Od kilku lat współpracuje z Centrum Wolontariatu, prowadząc zajęcia i warsztaty dla osób skupionych wokół wolontariatu.

Zgłoszenia

Zainteresowane szkoleniem osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: stachurska@wolontariat.org.pl, do dnia 17 kwietnia (piątek)

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Z osobami które zakwalifikowały się na szkolenie skontaktujemy się telefonicznie lub e-mailowo w dniu 17 kwietnia (piątek) do końca dnia.

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej” współfinasowanego przez Urząd Miasta St. Warszawy.

newsletter_logo_umnewsletter_logo_scwo

Wyświetlenia wiadomości:  1143