Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

2018-03-27

Szkolenia dla organizatorów wolontariatu

W ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” przygotowaliśmy szereg działań. Tym razem proponujemy ofertę szkoleń pogrupowaną ze względu na zakres szkoleń: formalny, praktyczny, relacyjny.

  • ZAKRES FORMALNY Adresowany do osób, które chcą zgłębić m.in. podstawy prawne wolontariatu, zakres i formę zawieranych umów z ochotnikami, ubezpieczenie wolontariuszy, ochronę danych osobowych.
  • ZAKRES PRAKTYCZNY Adresowany do osób, które chcą zgłębić m.in przygotowanie wolontariuszy do pracy, planowanie wolontariatu, przygotowywanie ofert pracy, korzystanie z portalu www.ochotnicy.waw.pl, wykorzystywanie mediów społecznościowych w zarządzaniu pracą wolontariuszy.
  • ZAKRES RELACYJNY Adresowany do koordynatorów poszukujących inspiracji w zakresie motywowania wolontariuszy, komunikacji, samorozwoju, rozwiązywania konfliktów, rozwijania kompetencji wolontariuszy, podsumowywania współpracy z ochotnikami czy nowych trendów w wolontariacie.

Wszystkich koordynatorów wolontariatu zapraszamy do udziału m.in. w spotkaniach branżowych, wizytach studyjnych w wiodących warszawskich organizacjach, debatach na tematy ważne dla warszawskiego wolontariatu. Oferujemy poradnictwo i doradztwo w zakresie organizacji wolontariatu. Dodatkowo uczestnikom oferujemy odbycie stażu w wybranych warszawskich placówkach dla wzmocnienia swojej ścieżki rozwoju oraz samodzielność w rozwijaniu się i kształceniu. Podobnie podczas 2 dniowego Festiwalu Ochotników Warszawskich, koordynatorzy będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów tematycznych, dyskusji czy wspólnej akcji wolontariackiej w przestrzeni miejskiej.

Dla organizatorów przygotowaliśmy także dwa konkursy: „Pokaż się z dobrej strony” promujący te placówki, które w sposób szczególny przygotowują oferty pracy zachęcające do współpracy wolontariuszy oraz konkurs pod roboczym tytułem „Koordynator roku”, w ramach którego chcemy wyróżniać tych organizatorów wolontariatu, którzy w sposób wzorowy organizują pracę wolontariuszy.

Ponadto dostępna jest bezpłatna infolinia nt. wolontariatu pod nr. 0 800 300 594. 

Bezpośredni kontakt z realizatorami działań: Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9b, tel. 22 635 27 73

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem projektu Kalendarium-2018-marzec-czerwiec

Wyświetlenia wiadomości:  336