Bez kategorii

24 października (środa), o godz. 18.00-19.30 – Dariusz Pietrowski, Formalnoprawne zasady wolontariatu – umowy z wolontariuszem

Webinarium 24.10.2018, godz.18.00-19.30: Formalnoprawne zasady wolontariatu – umowy z wolontariuszem poprowadzi Dariusz Pietrowski.

Dariusz Pietrowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Członek Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Uczestnik zespołu konsultacyjnego w pracach nad „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Współautor ogólnopolskich programów: „Wolontariat w szpitalach dziecięcych”, „Wolontariat pracowniczy”, „Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej”.

Poniżej plan webinarium:

Wprowadzenie

Przepisy regulujące działalność wolontariuszy w Polsce: ustawy, rozporządzenia.

Podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami

Umowa o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych:

– zasady tworzenia – elementy składowe umowy

– forma umowy: umowa ustna i pisemna

– wzory

– regulamin współpracy z wolontariuszami

Pytania do prowadzącego

Jest to pierwsze z cyklu sześciu webinariów organizowanych w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu na Mazowszu”.

Na kolejne zapraszamy już w poniedziałek 29.10., godz. 12.00-13.30, podczas którego Izabela Dembicka przybliży tematykę skutecznej komunikacji z wolontariuszami i wolontariuszkami. 

Aby wziąć udział w webinariach, należy zarejestrować się klikając w link:

https://centrumwolontariatu.clickmeeting.com/webinariumcentrumwolontariatu

ZAPRASZAMY!

Projekt „Wsparcie organizatorów wolontariatu na Mazowszu” dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.