Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej

logo-OPS-small„Wolontariat w OPS” to program wspierania rozwoju wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej poprzez działania szkoleniowe, doradcze i promocyjne, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie od 1997 roku.

Celem programu jest edukacja kadry Ośrodków Pomocy Społecznej z Mazowsza w zakresie wdrażania wolontariatu w ośrodku i lokalnym środowisku, zarządzania wolontariatem oraz integracja środowiska Ośrodków Pomocy Społecznej wokół wolontariatu.

Obecnie współpracuje z nami blisko 80 placówkami z Mazowsza.

W ramach Programu prowadzimy dwa rodzaje działań – działania stałe, polegające na stabilnym wspieraniu OPS z terenu województwa, oraz działania projektowe, umożliwiające nam realizację nowych inicjatyw na rzecz OPS przy wsparciu finansowym pozyskanym w ramach dotacji.

Wolontariat – szansa dla integracji

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu “Wolontariat – szansa dla integracji” dzięki któremu przygotujemy Koordynatorów Wolontariatu z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na Mazowszu, do wdrożenia wolontariatu w OPS. Projekt dofinansowany jest z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

loga-eog-small