Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Erasmus+/SoVol

Konferencja – Zróbmy to modelowo! – wolontariat w mojej organizacji (26.04.2019)

Podczas konferencji został przedstawiony model wdrażania i prowadzenia wolontariatu w organizacjach, wypracowany w ramach międzynarodowego projektu, z udziałem instytucji z Polski, Holandii, Węgier, Słowacji, Chorwacji i Rumunii. Model ten powstał na podstawie doświadczeń holenderskich, został opracowany z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i przetestowany w wybranych instytucjach.

Rozpoczynamy program szkoleniowy! (2018.06.26)

W czerwcu rozpoczęliśmy pierwsze szkolenia w ramach projektu „SoVol”. Ofertą edukacyjną w pierwszej kolejności objęliśmy koordynatorów wolontariatu. W czasie dwudniowego szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami organizacji pracy wolontariuszy, podstawami formalnoprawnymi, rekrutacja, motywacją w pracy z ochotnikami.
Szkolenie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami, inspiracji do podjęcia nowych działań, które sprawdziły się w innych placówkach, jak również służyło networkingowi wśród koordynatorów wolontariatu pracujących na niwie socjalnej.

Projekt SoVol na Festiwalu Ochotników Warszawskich (2018.06.8-9)

W ramach odbywającego się Festiwalu Ochotników Warszawskich przybliżymy jego uczestnikom warunki i zasady w projekcie. Projekt wkrótce wkroczy w fazę realizacji działań, z których bezpośrednio będą mogły skorzystać osoby na co dzień organizujące prace wolontariuszy. W ramach festiwalu realizatorzy projektu udzielać będą informacji i odpowiadać na pytania zainteresowanych osób. Znajdziecie nas pierwszego dnia Festiwalu, który odbywać się będzie w Centrum Wielokulturowym przy Placu Hallera w Warszawie. Zapraszamy.

Poradnik dla koordynatora wolontariatu (2018.04.19)

Odebraliśmy polską wersję podręcznika dla organizatorów wolontariatu! Publikacja powstała wysiłkiem partnerów pracujących przy realizacji projektu. Materiał jest uzupełnieniem treści szkoleniowych, które będą poruszane podczas szkoleń dla koordynatorów wolontariatu. Szkolenia rozpoczniemy już wkrótce.
Publikacja na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać kolejną pozycją z gatunku ABC… jak organizować pracę wolontariuszy. Jest w tym sporo prawdy ale jej niezaprzeczalnym walorem jest fakt, że powstała jako wspólna praca praktyków działających w rożnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ma ona zatem ten walor, że jest sumą doświadczeń osób zarządzających wolontariatem, a na dodatek doświadczeń z kulturowo i mentalnie bliższej nam części Europy. Poradnik w pierwszej kolejności będzie dostępny dla uczestników szkoleń, których realizację ogłosimy już wkrótce. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z Centrum Wolontariatu w Warszawie pod. nr. tel. 22 635 27 73

Spotkanie partnerów w Bańskiej Bystrzycy (2018.02.15-16)

To kolejne spotkanie partnerów projektu. Tym razem w zimowej scenerii spotkaliśmy się na Słowacji w Bańskiej Bystrzycy. Spotkanie poświęcone było analizie działań zrealizowanych od ostatniego meetingu w Rijece oraz końcowym pracom nad kształtem poradnika dla organizatorów wolontariatu. W spotkaniu udział wzięli wszyscy partnerzy projektu.
Spotkania partnerów jak zwykle poza aspektem edukacyjnym jest okazją do poznania działalności organizacji partnerskiej z danego kraju. tak było i tym razem. na własne oczy zobaczyliśmy siedzibę słowackiego partnera, poznaliśmy personel i wolontariuszy. Poznaliśmy historie miasta i oczywiście smakowaliśmy specjałów kuchni słowackiej!

Pracujemy nad programem szkoleniowym (2017.11.7)

Aktualnie każdy z partnerów projektu pracuje nad finalna wersją programu i materiałów szkoleniowych, za które odpowiada w ramach projektu. Centrum Wolontariatu przygotowuje materiały dotyczące przygotowania klientów (odbiorców) usług socjalnych, personelu placówek, który nie jest bezpośrednio włączony w działania z wolontariuszami ale powinien orientować się w ogólnych zasadach współpracy oraz przygotowania osób najbliższych (rodzina, znajomi) klientów, którzy są odbiorcami usług wolontariuszy. Opracowane materiały zostaną poddane analizie na kolejnym spotkaniu partnerów w Bańskiej Bystrzycy, a następnie na ich podstawie każdy z partnerów realizował będzie szkolenia. Nastąpi to wiosną 2018 roku.

   Uczestnicy projektu SoVol w Chorwacji (2017.09.20-21)

Kolejne spotkanie w ramach projektu SoVol odbyło się w Rijece. Poświęcone było w całości pracy nad doprecyzowaniem ostatecznego kształtu i treści szkoleń. Gościliśmy w siedzibie chorwackiego partnera SMART.  Poza wytężoną pracą nad projektem mieliśmy, jak zwykle w czasie takich wydarzeń, okazję do wymiany doświadczeń i poznania rozwiązań wolontariackich stosowanych w innych krajach.
W spotkaniu ze strony Centrum Wolontariatu po raz pierwszy udział wzięła Monika Bełdowska odpowiedzialna w projekcie za przygotowanie i organizacje szkoleń.

Monika Bełdowska w zespole projektu SoVol (2017.08.01)

Zespól Centrum Wolontariatu pozyskał do projektu doświadczonego praktyka wolontariatu – Monikę Bełłowską. Monika w latach 2006 – 2009 współpracowała z Centrum, kiedy to przygotowała, a następnie koordynowała projektem „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” Jej doświadczenie w organizacji wolontariatu w organizacjach i instytucjach socjalnych będzie niezwykle cenne w realizowanym projekcie.

   Szkolenie partnerów projektu w Utrechcie (2017.03.24-31)

Przez blisko tydzień uczestnicy projektu gościli w holenderskim Utrechcie na szkoleniu i wizycie studyjnej. Holenderska organizacja MOVISE pełni rolę partnera merytorycznego w projekcie. Doświadczenie pracowników MOVISE, wieloletnia praktyka w organizacji wolontariatu i w organizacji szkoleń dla wolontariuszy to dla uczestników projektu doskonała okazja do podniesienie kompetencji. W trakcie pobytu zaprezentowano ogólną sytuację wolontariatu w Holandii, przedstawiono nowe trendy w rozwoju wolontariatu w organizacjach socjalnych. Uzupełnieniem tej edukacji były wizyty studyjne w organizacjach współpracujących z wolontariuszami.

Diagnoza „Zaangażowanie wolontariuszy w działania organizacji socjalnych” 2017.02.14)

W ramach projektu przeprowadziliśmy analizę zaangażowania wolontariuszy, którzy swoja aktywnością wspierają działalność organizacji socjalnych. Wyniki te posłużą nam do przygotowywania szkoleń i innych form wsparcia dla ww. organizacji a także dla ochotników, otoczenia wolontariatu zainteresowanych współpracą. Wyniki diagnozy przedstawione zostaną podczas spotkania partnerów projektu w Utrechcie.

   Rozpoczęcie projektu (2017.11.3-4)

Przedstawiciele organizacji partnerskich uczestniczących w projekcie po raz pierwszy spotkali się podczas spotkania inauguracyjnego w Budapeszcie w dniach 3-4 listopada 2016 r. Lider projektu przedstawił aktualny kształt projektu, harmonogram działań, podział obowiązków pomiędzy partnerami.
Istotą projektu jest wypracowanie programu edukacyjnego (szkoleniowego) adresowanego do organizacji socjalnych gotowych do współpracy z wolontariuszami. Opracowane zostaną treści, materiały szkoleniowe i proces dydaktyczny. W szkoleniach w kolejnej fazie projektu udział wezmą pracownicy organizacji socjalnych, menadżer i koordynator wolontariatu, wolontariusze, podopieczni placówek oraz środowisko lokalne i najbliżsi.  Metodologia szkoleń zostanie opisana w formie poradnika dla trenerów. Dla koordynatorów i menadżerów wolontariatu przygotowany zostanie podręcznik opisujący zasady organizacji wolontariatu. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania dotychczasowego doświadczenia partnerów w organizacji wolontariatu. Kolejne spotkanie zaplanowana wiosną przyszłego roku w Utrechcie.