Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Ochotnicy Warszawscy

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  w Warszawie zaprasza do korzystania z oferty dla organizacji działających na terenie Warszawy, chcących rozwijać współpracę z wolontariuszami. Działania te prowadzimy w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu Ochotnicy Warszawscy integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Podstawowym zadaniem Ochotników Warszawskich jest rozwój działalności wolontariackiej skierowane zarówno do organizacji pozarządowych (szkolenia, warsztaty, seminaria, konsultacje), jak i do instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

KALENDARIUM DZIAŁAŃ W OKRESIE: STYCZEŃ – CZERWIEC 2019

Zapisy na szkolenia i spotkania rozpoczynają się 4 tygodnie przed wydarzeniem.

 

Warszawskie Spotkania z Wolontariatem

Cykl spotkań prowadzonych w nieformalnej atmosferze, w scenerii warszawskich kawiarni, organizacji pozarządowych, miejsc aktywności lokalnej, poświęcony tematyce odwołującej się do wolontariatu i działalności ochotniczej w Warszawie oraz służące networkingowi wśród warszawskich koordynatorów wolontariatu.

28. marca 2019 10.00-13.00 „Wolontariusze – to zespół czy poszczególne osoby?”

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” (ul. Nowolipie 25B, spotkanie poprowadzi Monika Bełdowska- trenerka, facylitatorka, menadżerka projektów

29. maja 2019 10.00-13.00 „Jak poprzez działania wolontariackie budujemy społeczność lokalną?”

Kawiarnia Terapeutyczna (Al. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok.u3) moderatorką spotkania będzie Anna Żelazowska – Kosiorek, trenerka i koordynatorka projektów w Fundacji Robinson Crusoe

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1sgD8x3ge6hbdHfnJBpjCdTJk244rDU_5ISiDJqC-EXw/viewform?edit_requested=true

Spotkania branżowe organizatorów wolontariatu

Cykl spotkań branżowych- adresowanych do koordynatorów reprezentujących jedno środowisko np. pracownicy socjalni, pracownicy instytucji kultury, pozwalających czerpać pomysły do działania lub podejmowania wspólnych przedsięwzięć

13. lutego 2019 10.00-13.00 „Korzyści i wyzwania pracy z wolontariuszem seniorem” Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie

5. Marca 2019 14.00-17.00 „Wolontariusze w kulturze, czyli o tym jak rozwijać ich pasje.” Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Warszawskie Debaty Wolontariackie

Seminaria, służące prezentacji tematów ważnych dla rozwoju warszawskiego wolontariatu, dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed wolontariatem w stolicy, rozwiązywaniem bieżących problemów

7. czerwca 2019 Warszawska Debata Wolontariacka

7-8 czerwca 2019 Festiwal wolontariatu

 Święto wolontariatu, w czasie którego odbędą się warsztaty, dyskusje, giełda dobrych praktyk, spotkania z ekspertami, prezentacje inicjatyw podejmowanych we współpracy z wolontariuszami

Staże/tutoring w wybranych placówkach

Forma stażu dla koordynatorów wolontariatu w wybranych warszawskich placówkach. Staże pozwolą zyskać nowe kompetencje lub poszerzyć te już zdobyte, zwiększyć samodzielność w uczeniu się i kształtowaniu swojego rozwoju

styczeń – grudzień

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Warszawski Ogród Zoologiczny

Fundacja Maraton Warszawski

Wizyty studyjne

Wizyty w warszawskich organizacjach i placówkach, które w sposób ciekawy i efektywny współpracują z wolontariuszami. Spotkania są okazją do inspiracji, podglądania ciekawych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie organizacji wolontariatu

21. Marca 2019 14.00 – 16.00 Fundacja Ronalda McDonalda

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1XeNVpZ1YE5_KVSUBiQmERzTCCRlBEe25tIgptERFkTU/edit

04. kwietnia 2019 14.00 – 16.00 Centrum Myśli Jana Pawła II

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1bcJyYNTht9vKmiG_1E-9m7P_zwWVMB48xhgbq4196XI/viewform?fbclid=IwAR1SsuJ97n3dQhzJgHfttE44OTHt_8b7WTeBdkJ39VblhgmZrs_so52Z-70&edit_requested=true

25. kwietnia 2019 15.00 – 17.00 Fundacja Ocalenie

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1bcJyYNTht9vKmiG_1E-9m7P_zwWVMB48xhgbq4196XI/edit

Szkolenia dla organizatorów wolontariatu

Oferta adresowana do koordynatorów wolontariatu ze względu na zakres tematyczny: formalny, praktyczny, relacyjny

26. lutego 2019 17.00 – 21.00

ABC Koordynatora wolontariatu (umowy, ubezpieczenia, RODO itp.) (szkolenie formalne)

Szkolenie poprowadzi Dariusz Pietrowski – prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

8. marca 2019 10.00-15.00

Po konsultacji z uczestnikami (głosowanie) zrealizowany zostanie jeden z wybranych tematów:

1. Jak wykorzystywać narzędzia IT w rekrutacji i organizowaniu wolontariatu?

Jak i jakie narzędzia wybierać? jak organizować sobie pracę w sieci, by to ona była w centrum uwagi, a nie technologia, z którą pracujemy?

2. Promocja działań w social media (szkolenie praktyczne)

Prowadzący: Kamil Śliwowski – pasjonat nowych technologii , szkoleniowiec pomagający organizacjom pozarządowym, szkołom, bibliotekom publikować otwarte zasoby, współpracuje m.in. z Fundacją Szkoła z Klasą 2.0, Fundacją Panoptykon oraz społecznością Geek Girls Carrots,

18. marca 2019 10.00-15.00

Po konsultacji z uczestnikami (głosowanie) zrealizowany zostanie jeden z wybranych tematów:

1. Słowa mają moc – komunikacja oparta na empatii (poziom zaawansowany)

2. Kompetencje międzykulturowe w pracy koordynatora wolontariatu (szkolenie relacyjne)

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Tur – Trenerka , założycielka Pracowni Interakcji, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP), Międzynarodowy Prezydent Service Civil International

11. kwietnia 2019 10.00-15.00

Niepełnoletni wolontariusz – wszystko, co trzeba wiedzieć, by odpowiedzialnie i bez obaw zaangażować osoby poniżej 18 r.ż. (Szkolenie formalne)

https://docs.google.com/forms/d/1TeeiDjMuGAlOuI9XP0DD9VbV0YqOCLJkKFHqLyHia9w/edit

Prowadząca: Katarzyna Kołodziej prawnik, szkoleniowiec, wieloletni pracownik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

7. maja 2019 10.00-15.00

Koordynator jako lider (style przywództwa, zarządzanie sytuacyjne, macierz odpowiedzialności RASCI)

(szkolenie relacyjne)

Szkolenie poprowadzi: Małgorzata Tur – trenerka , założycielka Pracowni Interakcji, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP), Międzynarodowy Prezydent Service Civil International.

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/1QwifnIktfu18kL16blY-xKRbhbQdStuITkjmKx5VFbA/edit

24. maja 2019 10.00-15.00

„Mierzenie wpływu wolontariatu na rozwój wolontariuszy i wolontariuszek – wykorzystanie narzędzi ewaluacji”

Prowadząca: Agnieszka Borek – trenerka i prezes STOP, ewaluatorka, działaczka społeczna, prezes zarządu Valores, zrealizowała dziesiątki badań i analiz dla instytucji publicznych i ngo. Zajmuje się m.in. badaniem rozwoju kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek (szkolenie praktyczne).

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/19PxQvrSL9beeen-ON7ZH_ETLywEW6xtXqVpJGDEDxoM/viewform?edit_requested=true

 

17. czerwca 2019 10.00-15.00

Współpraca organizacji z biznesem – aspekty finansowe i pozafinansowe (szkolenie praktyczne)

Zapisy:

https://docs.google.com/forms/d/1fpWujaXO62UhoPPu3ypwttFCQTWR789fDRISll_OMN0/edit

Prowadząca: Anna Żelazowska – Kosiorek, trenerka i koordynatorka projektów w Fundacji Robinson Crusoe

KONKURS „Koordynator Roku”

Konkurs dla koordynatorów wolontariatu w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie osób, które wzorowo organizują pracę wolontariuszy styczeń – Listopad Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym. Rozstrzygnięcie grudzień 2019

KONKURS „Pokaż się z dobrej strony”

Konkurs dla organizatorów wolontariatu, którego celem jest zachęcenie do ciekawego i właściwego formułowania i prezentowania ofert pracy dla wolontariuszy

styczeń – listopad

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym

Rozstrzygnięcie grudzień 2019

Poradnictwo – wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania wolontariatu

styczeń – grudzień

Poradnictwo udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu lub telefonicznie pod nr. 22 635 27 73 Infolinia – poradnictwo, konsultacje, informacja nt. wolontariatu w stolicy

styczeń – grudzień

Informacje nt. wolontariatu, współpracy z wolontariuszami, wydarzeń wolontariackich w stolicy, udzielane pod nr. tel. 22 635 27 73 Punkt konsultacyjny – możliwość skorzystania z bezpośredniego wsparcia w siedzibie Centrum Wolontariatu, nieodpłatnego korzystania z sali szkoleniowej i miejsca spotkań z wolontariuszami

styczeń – grudzień

Wsparcie udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu w godz. 9.00 – 16.00.

 

Działanie prowadzone w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.