Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  w Warszawie zaprasza do korzystania z oferty dla organizacji działających na terenie Warszawy oraz mieszkańców chcących zaangażować się w działania obywatelskie  w ramach projektu Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Podstawowym zadaniem Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej jest rozwój działalności obywatelskiej skierowane zarówno do organizacji pozarządowych (szkolenia, warsztaty, seminaria, konsultacje), jak i do mieszkańców Warszawy (spotkania z wolontariuszami lub akcje miejskie zachęcające do podejmowania aktywności sąsiedzkiej i wolontariackiej).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Szkolenia i konsultacje dla doświadczonych koordynatorów wolontariatu

Dla tej grupy osób przygotowaliśmy pogłębione szkolenia w zakresie organizacji pracy wolontariuszy. W roku 2014 odbędą się 3 jednodniowe szkolenia dotyczące m.in.  animacja pracy wolontariuszy, motywowania, komunikacji, rekrutacji wolontariuszy.

Dodatkowo doświadczonym koordynatorom oferujemy bezpłatne konsultacje dotyczące m.in. prawnych aspektów współpracy z wolontariuszami, zasad organizacji wolontariatu czy też rozwiązywania sytuacji trudnych we współpracy z wolontariuszami.

Szkolenia i konsultacje dla początkujących i/lub nowych koordynatorów wolontariatu

Do udziału w tych szkoleniach zapraszamy wszystkie osoby, które są na początku swojej drogi pracy z wolontariuszami i chciałyby zdobyć nową wiedzę  z tego zakresu. Zapraszamy na dwa szkolenia poświęcone formalnoprawnym aspektom współpracy z wolontariuszami i/lub „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza”. Dodatkowo koordynatorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dot. współpracy z wolontariuszami.

Poranki z wolontariatem

Poranki z wolontariatem to cykliczne spotkania, których adresatem są koordynatorzy wolontariatu z warszawskich organizacji pozarządowych i instytucji oraz pracownicy tych placówek, którym bliska jest idea wolontariatu. Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni  dla bezpośredniego kontaktu osób, dla których wolontariat stanowi w życiu wartość i zajmuje szczególne miejsce w ich społeczności.  „Poranki z wolontariatem” to możliwość spotkania ciekawych ludzi związanych z wolontariatem i zainteresowanych jego rozwojem w stolicy, miejsce wymiany doświadczeń i kontaktów, a także doskonały sposób na spędzenie poranka w miłej kawiarnianej atmosferze.

Festiwal Wolontariatu

Uzupełnieniem oferty dla koordynatorów wolontariatu jest organizowany corocznie Festiwal Wolontariatu. Jest to trzydniowe wydarzenie podczas którego niespełna setka koordynatorów wolontariatu bierze udział w warsztatach, wizytach studyjnych w ciekawych warszawskich NGO oraz pracuje na rzecz społeczności podczas akcji społecznej organizowanej w ramach festiwalu. Festiwal jest miejscem spotkania i wymiany doświadczeń ludzi na co dzień współpracujących z wolontariuszami.

Konsultacje dzielnicowe

W wybranych dzielnicach Warszawy odbywają się w ciągu roku lokalne spotkania, których celem jest pobudzenie do aktywności wolontariackiej ich mieszkańców. Adresatem spotkań są koordynatorzy w dzielnicowych Ośrodkach Pomocy Społecznej, którzy na co dzień podejmują współpracę z wolontariuszami oraz animują i rozwijają lokalną aktywność wolontariacką.

Spotkania dla koordynatorów wolontariatu ze szkół

Wolontariat szkolny jest jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się segmentów wolontariatu. Dla osób, które koordynują pracę wolontariacką młodzieży proponujemy w tym roku trzy spotkania- seminaria oraz wizyty studyjne, które wzbogacą wiedzę dot. wolontariatu w szkole oraz pozwolą na wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i pedagogami prowadzącymi szkolne koła wolontariatu.

Spotkania „Dlaczego warto być wolontariuszem”

Oferta edukacyjna adresowana do kandydatów na wolontariuszy którzy chcą  pogłębić swoją wiedzę dot. możliwości wolontariackich w stolicy, a także poznać prawne aspekty związane z działalnością wolontariacką.

Akcja miejska promująca wolontariat dla mieszkańców stolicy

Wiosną tego roku odbędzie się miejska akcja społeczna z udziałem nie tylko koordynatorów wolontariatu, ale i wolontariuszy oraz mieszkańców Warszawy. Celem akcji będzie promocja wolontariatu i zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do takiej aktywności. Akcja odbędzie się w przestrzeni miejskiej, w której po jej zakończeniu, będzie możliwość podjęcia wolontariatu przez zainteresowane osoby.

Akcja promująca internetowe pośrednictwo wolontariatu

Przeprowadzona zostanie akcja informacyjna, promująca mojwolontariat.pl  w Warszawie. Będzie to działanie, które ma na celu zainteresowanie warszawiaków korzystaniem z internetowego pośrednictwa wolontariatu. Wyszukiwarka ofert pracy dla wolontariuszy to cenne źródło informacji o oferowanych działaniach dla wolontariuszy oraz pozwalać będzie organizacjom szukać ochotników do współpracy.

Inkubator Inicjatyw Wolontariackich

Prowadzenie inkubatora to odpowiedź na coraz częściej obserwowaną przez nas potrzebę stworzenia miejsca gdzie osoby mające pomysły na działania społeczne będą mogły znaleźć wsparcie merytoryczne oraz pomoc techniczną (infrastruktura biurowa) aby realizować swoje pomysły w zakresie promocji wolontariatu. Inkubator jest  miejscem wymiany doświadczeń, inspiracji, edukacji i dyskusji wokół wolontariatu.

Newsletter

Udostępniamy  newsletter poświęcony wolontariatowi, który regularnie jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie. Adresatami newslettera są koordynatorzy wolontariatu, wolontariusze oraz mieszkańcy Warszawy, którym bliska jest idea wolontariatu. Treść newslettera  stanowią informacje o podejmowanych działaniach wolontariackich w Warszawie, interesujących projektach związanych z wolontariatem oraz propozycjach udziału w akcjach wolontariackich dla mieszkańców stolicy. Każdy numer newslettera zamieszczamy  do 10 dnia każdego miesiąca.