Ochotnicy Warszawscy

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie zaprasza do korzystania z oferty dla organizacji działających na terenie Warszawy, chcących rozwijać współpracę z wolontariuszami. Działania te prowadzimy w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu Ochotnicy Warszawscy integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Podstawowym zadaniem Ochotników Warszawskich jest rozwój działalności wolontariackiej skierowane zarówno do organizacji pozarządowych (szkolenia, warsztaty, seminaria, konsultacje), jak i do instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

KALENDARIUM DZIAŁAŃ W OKRESIE: WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2019

Zapisy na szkolenia i spotkania rozpoczynają się 4 tygodnie przed wydarzeniem.

Warszawskie Spotkania z Wolontariatem

Cykl spotkań prowadzonych w nieformalnej atmosferze, w scenerii warszawskich kawiarni, organizacji pozarządowych, miejsc aktywności lokalnej, poświęcony tematyce odwołującej się do wolontariatu i działalności ochotniczej w Warszawie oraz służące networkingowi wśród warszawskich koordynatorów wolontariatu.

17 września 2019, g. 10.00-13.00

Koordynator wolontariatu liderem zmiany w organizacji”.

Prowadząca: Anna Żelazowska-Kosiorek – trenerka i koordynatorka projektów w Fundacji Robinson Crusoe

Link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/1uNsGkACax06Wp9rhYv4IUi5o3AKLVPZy3DsWDTPQuis/edit

15 listopada 2019, g. 10.00-13.00

Oczekiwania – bariery – korzyści w organizowaniu wolontariatu we współpracy z biznesem?”

Prowadząca: Anna Żelazowska–Kosiorek – trenerka i koordynatorka projektów w Fundacji Robinson Crusoe

Spotkania branżowe organizatorów wolontariatu

Cykl spotkań branżowych- adresowanych do koordynatorów reprezentujących jedno środowisko np. pracownicy socjalni, pracownicy instytucji kultury, pozwalających czerpać pomysły do działania lub podejmowania wspólnych przedsięwzięć. W tym półroczu kontynuujemy spotkania dla organizatorów wolontariatu w kulturze

30.września 2019, g. 10.00-13.00

Wolontariat w kulturze – spotkanie 2

O samodzielności wolontariuszy. Czy, kiedy, jak bardzo pozwalać na samodzielne działania? Jak wykorzystać inwencję ochotników?”

Piwnica Pod Regałami

Prowadząca: Monika Bełdowska – trenerka, facylitatorka, menadżerka projektów.

Link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/1Db_cuQAuRGmbDKHgskeoBpp9rxOEHhuORglIYFl8dkE/edit

25. listopada 2019, g. 14.00-16.00

Wolontariat w środowisku wielokulturowym”

Polskie Forum Migracyjne

Prowadząca: Małgorzata Tur – trenerka, założycielka Pracowni Interakcji, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP), Międzynarodowy Prezydent Service Civil International

DZIEŃ KOORDYNATORA

Warszawskie Debaty Wolontariackie

Seminaria, służące prezentacji tematów ważnych dla rozwoju warszawskiego wolontariatu, dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed wolontariatem w stolicy, rozwiązywaniem bieżących problemów

12 grudnia, godz. 12.00

Warszawska Debata Wolontariacka

KONKURS „Koordynator Roku”

Konkurs dla koordynatorów wolontariatu w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie osób, które wzorowo organizują pracę wolontariuszy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane online w trybie ciągłym.

Ogłoszenie wyników -12 grudnia 2019 r. w Dniu Koordynatora

KONKURS „Pokaż się z dobrej strony”

Konkurs dla organizatorów wolontariatu, którego celem jest zachęcenie do ciekawego i właściwego formułowania i prezentowania ofert pracy dla wolontariuszy

Staże/tutoring w wybranych placówkach

Forma stażu dla koordynatorów wolontariatu w wybranych warszawskich placówkach. Staże pozwolą zyskać nowe kompetencje lub poszerzyć te już zdobyte, zwiększyć samodzielność w uczeniu się i kształtowaniu swojego rozwoju

Wrzesień – październik

Biblioteka Dzielnicy Wawer

Wizyty studyjne

Wizyty w warszawskich organizacjach i placówkach, które w sposób ciekawy i efektywny współpracują z wolontariuszami. Spotkania są okazją do inspiracji, podglądania ciekawych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie organizacji wolontariatu

5 listopada 2019, g. 14.00-16.00

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Szkolenia dla organizatorów wolontariatu

Oferta adresowana do koordynatorów i organizatorów wolontariatu obejmująca zakres tematyczny: formalny, praktyczny, relacyjny

26. września 2019, g. 10.00-15.00

Wolontariusz i pieniądze. Angażowanie wolontariuszy w różnorodne działania związane z pozyskiwaniem środków”

(Szkolenie formalne)

Szkolenie poprowadzi: Katarzyna Kołodziej – prawnik, szkoleniowiec, wieloletni pracownik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Link do zapisów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjcTzrbYypUnyz8MWfjl_MMYrlvhvCpkXA1Xwnl1pVURsQQw/viewform

2 grudnia 2019, g. 17.00-20.00

Wolontariat w pigułce”

(szkolenie formalne)

Szkolenie prowadzi: Dariusz Pietrowski

21.października 2019, g.10.00-15.00

Po konsultacji z uczestnikami (głosowanie) zrealizowany zostanie jeden z wybranych tematów:

1. Planowanie projektów angażujących wolontariuszy

2. Współpraca z wolontariuszami metodą projektu (szkolenie praktyczne)

Szkolenie prowadzi: Michał Rżysko

30 października, g. 10.00-15.00

Po konsultacji z uczestnikami (głosowanie) zrealizowany zostanie jeden z wybranych tematów:

1. Asertywność koordynatora w pracy z beneficjentami – jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?

2. Role grupowe w zespołach wolontariackich

(Szkolenie relacyjne)

Szkolenie prowadzi: Małgorzata Tur trenerka, założycielka Pracowni Interakcji, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP), Międzynarodowy Prezydent Service Civil International

20 listopada 2019, g. 10.00-15.00

Jak pomóc sobie, by móc pomagać innym?”

(Szkolenie relacyjne)

Szkolenie prowadzi: Natalia Sarata

Poradnictwo – wsparcie i doradztwo w zakresie organizacji i bieżącego funkcjonowania wolontariatu

styczeń – grudzień

Poradnictwo udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu lub telefonicznie pod nr. 22 635 27 73 Infolinia – poradnictwo, konsultacje, informacja nt. wolontariatu w stolicy

styczeń – grudzień

Informacje nt. wolontariatu, współpracy z wolontariuszami, wydarzeń wolontariackich w stolicy, udzielane pod nr. tel. 22 635 27 73

Punkt konsultacyjny – możliwość skorzystania z bezpośredniego wsparcia w siedzibie Centrum Wolontariatu, nieodpłatnego korzystania z sali szkoleniowej i miejsca spotkań z wolontariuszami

styczeń – grudzień

Wsparcie udzielane stale w siedzibie Centrum Wolontariatu w godz. 9.00 – 16.00

Działanie prowadzone w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.