Regionalne Centrum Wolontariatu
w Warszawie
bezpłatna infolinia 0-800 300 594

Ochotnicy Warszawscy

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  w Warszawie zaprasza do korzystania z oferty dla organizacji działających na terenie Warszawy, chcących rozwijać współpracę z wolontariuszami. Działania te prowadzimy w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu Ochotnicy Warszawscy integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Podstawowym zadaniem Ochotników Warszawskich jest rozwój działalności wolontariackiej skierowane zarówno do organizacji pozarządowych (szkolenia, warsztaty, seminaria, konsultacje), jak i do instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Szkolenia i konsultacje dla doświadczonych koordynatorów wolontariatu

Dla tej grupy osób przygotowaliśmy pogłębione szkolenia w zakresie organizacji pracy wolontariuszy. W roku 2018 odbędą się m.in. jednodniowe szkolenia dotyczące m.in.  animacja pracy wolontariuszy, motywowania, komunikacji, rekrutacji wolontariuszy.

Dodatkowo doświadczonym koordynatorom oferujemy bezpłatne konsultacje dotyczące m.in. prawnych aspektów współpracy z wolontariuszami, zasad organizacji wolontariatu czy też rozwiązywania sytuacji trudnych we współpracy z wolontariuszami.

Szkolenia i konsultacje dla początkujących i/lub nowych koordynatorów wolontariatu

Do udziału w tych szkoleniach zapraszamy wszystkie osoby, które są na początku swojej drogi pracy z wolontariuszami i chciałyby zdobyć nową wiedzę  z tego zakresu. Zapraszamy na szkolenia poświęcone formalnoprawnym aspektom współpracy z wolontariuszami. Dodatkowo koordynatorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dot. współpracy z wolontariuszami.

Warszawskie Spotkania z Wolontariatem

WSW te cykliczne spotkania, których adresatem są koordynatorzy wolontariatu z warszawskich organizacji pozarządowych i instytucji oraz pracownicy tych placówek, którym bliska jest idea wolontariatu. Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni  dla bezpośredniego kontaktu osób, dla których wolontariat stanowi w życiu wartość i zajmuje szczególne miejsce w ich społeczności.  Ta forma wsparcia koordynatorów to możliwość spotkania ciekawych ludzi związanych z wolontariatem i zainteresowanych jego rozwojem w stolicy, miejsce wymiany doświadczeń i kontaktów, a także doskonały sposób na spędzenie poranka w miłej kawiarnianej atmosferze.

Festiwal Ochotników Wrszawskich

Uzupełnieniem oferty dla koordynatorów wolontariatu jest organizowany corocznie Festiwal Ochotników Warszawskich. Jest to wydarzenie podczas którego grupa koordynatorów wolontariatu bierze udział w warsztatach, wizytach studyjnych w ciekawych warszawskich NGO oraz pracuje na rzecz społeczności podczas akcji społecznej organizowanej w ramach festiwalu. Festiwal jest miejscem spotkania i wymiany doświadczeń ludzi na co dzień współpracujących z wolontariuszami.

Konsultacje i poradnictwo

Oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo w zakresie organizacji pracy wolontariuszy. W trakcie spotkań poruszyć można każdy temat dotyczący pracy z ochotnikami. Aby skorzystac z tej formy wsparcia konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wybrany termin.

Spotkania branżowe dla koordynatorów

Dla osób, które koordynują pracę wolontariacką w placówkach o podobnym profilu działania, oferujemy cykliczne spotkania branżowe, które wzbogacą wiedzę dot. wolontariatu w wybranym środowisku (np. ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury, sportu)  oraz pozwolą na wymianę doświadczeń z innymi koordynatorami i praktykami wolontariatu.

Staże dla koordynatorów wolontariatu

To najnowsza nasza propozycja dla organizatorów wolontariatu. W trakcie miesięcznych staży (ok. 15 godz.) pod okiem doświadczonych koordynatorów w wybranych warszawskich placówkach, istnieje możliwość podnoszenia własnego warsztatu pracy koordynatora, wymianę dobrych praktyk z innymi uczestnikami staży, poszukiwania inspiracji do podejmowania nowych działań.  Oferta edukacyjna adresowana do koordynatorów wolontariatu, którzy chcą  pogłębić swoją wiedzę dot. możliwości wolontariackich w stolicy.

Wizyty studyjne

Przez cały okres trwania projektu zapraszamy do udziału w wizytach studyjnych w wybranych placówkach na terenie stolicy, które w sposób wzorowy współpracują z wolontariuszami.  Celem wizyt jest podglądanie najlepszych rozwiązań w dziedzinie organizacji pracy wolontariuszy, wymiana doświadczeń, nawiązywanie relacji z innymi koordynatorami wolontariatu. Wizyt odbywają się w organizacjach prowadzących działalność w rożnych obszarach życia społecznego.

Konkurs dla koordynatorów wolontariatu

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest podniesienie rangi pracy koordynatora wolontariatu, wskazanie i nagrodzenie koordynatorów, przybliżenie sylwetek osób wzorowo organizujących prace wolontariuszy. Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą organizację, wolontariusze oraz zgłaszać się mogą sami koordynatorzy. Konkurs wzorowany na podobnych inicjatywach adresowanych do wolontariuszy jest jedna z form promocji wolontariatu w stolicy.

Debaty wolontariackie

Systematycznie organizujemy debaty odbywające się wokół tematów ważnych dla funkcjonowania i rozwoju wolontariatu. Rozmawiamy o etyce, nowoczesnych formach rekrutacji, o zawodzie koordynatora itp. Debaty są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i stanowią uzupełnienie Warszawskich Spotkań z Wolontariatem.