Dobry wolontariat

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczyna kolejną edycję projektu „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych”.

Projekt jest finansowany przez NIW CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Zachęcamy zarówno osoby decyzyjne, jak i koordynatorów wolontariatu lub pracowników mogących potencjalnie objąć to stanowisko. Zachęcamy do zapisywania się przez więcej niż jedną osobę z organizacji.

Wspólnie nauczymy się jak krok po kroku wdrożyć dobry wolontariat w organizacji, zaplanować program, zabezpieczyć budżet, przeszkolić zespół, zrekrutować wolontariuszy i współpracować z nimi.

W roku 2022 zapraszamy organizacje znajdujące się na początku drogi, takie które dopiero myślą o zaproszeniu wolontariuszy do współpracy lub takie, które wprawdzie podjęły już jakieś działania, ale ich doświadczenie jest wciąż niewielkie.

Zapisy do udziału w projekcie

 1. Szkolenie formalnoprawne z organizacji wolontariatu w NGO.

Dwa terminy do wyboru:

13 kwietnia 2022, godz. 10.00-15.00, online lub

26 września 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Program:

 • podstawowe pojęcia dotyczące wolontariatu
 • wolontariat w Polsce: kim są wolontariusze, co najczęściej robią, jakie mają motywacje
 • trendy dotyczące wolontariatu
 • przepisy prawne dotyczące wolontariatu:
 • kto może być wolontariuszem
 • gdzie mogą pracować wolontariusze
 • prawa i obowiązki wolontariusza
 • porozumienie z wolontariuszem
 • ubezpieczenie wolontariusza
 • obowiązki organizacji wobec wolontariusza

 

 1. Szkolenie praktyczne z organizacji wolontariatu w NGO

25 kwietnia 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Program:

 • kroki wprowadzania wolontariatu
 • analizę szans i zagrożeń związanych ze współpracą z wolontariuszami
 • diagnozę potrzeb
 • role i zadania osób w organizacji
 • planowanie działań wolontariuszy

 

 1. Szkolenie praktyczne z organizacji wolontariatu w NGO – poziom rozszerzony

Realizacja projektów wolontariackich dla młodzieży zgodnie z metodyką Service Learning

24 października 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Program już wkrótce.

 

 1. Szkolenie relacyjne z organizacji wolontariatu w NGO

30 maja 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Program:

 • formy rekrutacji wolontariuszy:
  • określenie profilu poszukiwanego kandydata do roli wolontariusza
  • sposoby formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych
  • prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
 • czynniki motywacyjne sprzyjających zaangażowaniu wolontariuszy
  • sposoby wspierania i nagradzania wolontariuszy
 • zarządzanie wolontariuszami:
  • nazwanie oczekiwań i zasad współpracy
  • udzielania informacji zwrotnej

 

 1. Szkolenie relacyjne z organizacji wolontariatu w NGO – poziom rozszerzony

Dobrostan koordynatora wolontariatu

28 listopada 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Natalia Magreta-Łupińska

Program już wkrótce.

 

 1. Szkolenia dla zespołu organizacji ze współpracy z wolontariuszami

Trzy terminy do wyboru:

20 czerwca 2022, godz. 10.00-13.00, online lub

12 września 2022, godz. 10.00-13.00, online lub

12 grudnia 2022, godz. 10.00-13.00, online

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Z naszego doświadczenia wynika, że nawet najlepszy koordynator, najlepsi wolontariusze i najlepiej przygotowany program nie gwarantują powodzenia, jeśli pomysł na wolontariat w organizacji spotka się z oporem lub niezrozumieniem zespołu. Dlatego za kluczowe uważamy szkolenia dla pracowników/członków organizacji, uświadamiające znaczenie wolontariatu dla danej placówki, korzyści, poziom wpływu wszystkich członków zespołu, pozwalające na przepracowanie obaw. Do udziału w tym szkoleniu zapraszamy całe zespoły.

 

 1. Szkolenia wzmacniające profesjonalizm organizacji – różne tematy

Fundrising

6 kwietnia 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadzący Karol Grabiec

Program:

 • JAK? Czyli wprowadzenie uczestników do projektowania swoich działań. – określenie problemu, – analiza, – cel, – rezultaty, – działanie, – metody, – zasoby, – harmonogram, – budżet.
 • GDZIE? Czyli źródła finansowania: – podział źródeł finansowania działalności NGO, – pozadotacyjne źródła finansowania działalności, – dotacje jako źródło finansowania projektów, – zasady analizy dokumentów programowych, – gdzie znaleźć informacje na temat programów dotacyjnych? – przegląd źródeł finansowania projektów m.in. z zakresu rynku pracy, edukacji, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, ekologii, sportu.

 

Prowadzenie mediów społecznościowych

10 maja 2022, godz. 10.00-15.00, online

Zapisy poprzez Formularz zgłoszeniowy

Program:

 • Social media a działanie społeczne
 • Facebook, Instagram, TikTok – funkcje dla aktywistów
 • Czym jest Social Media Policy
 • Social media – przegląd dobrych praktyk
 • Prosty język, czyli efektywna komunikacja z odbiorcami

Prowadzenie:

Michalina Kaczmarek – W swojej pracy łączy działania skupione na digital marketingu i tradycyjne działania PR. Odpowiada za działania związane z tworzeniem treści na strony www (zarówno tekstów jak i koordynacją współpracy z grafikami). Na co dzień pracuje również w Fundacji WOŚP odpowiadając za przygotowanie materiałów wykorzystywanych przez Jurka Owsiaka w trakcie wywiadów. Jako wydawca programu Domowa Orkiestra odpowiada za merytoryczne przygotowanie programu.

Paulina Cholewińska – Swoje doświadczenie budowała w projektach w zakresie public health oraz w środowisku startupowym. Obecnie pomaga organizacjom w tworzeniu ich lepszego miejsca w internecie, a dużą część jej pracy stanowią strategiczne audyty komunikacyjne i komunikacja marek na Instagramie. Z dumą wspiera #nonprofitPL w zakresie digitalu takich wydarzeń jak Pol’and’Rock Festival czy Festiwal Sektor 3.0, związana z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ceni sobie interdyscyplinarne podejście do projektów oraz dążenie do spójności i szczerości w komunikacji. Z pasją śledzi twórczość reklamową i społecznie użyteczną kreatywność.

 

Wystąpienia publiczne

21 czerwca 2022, godz. 10.00-15.00, online

Zapisy poprzez Formularz zgłoszeniowy

Chcąc dobrze wykonywać swoją pracę, koordynator wolontariatu potrzebuje mieć wiele różnych kompetencji. Do pożądanych umiejętności należy między innymi sprawność w wystąpieniach publicznych. Nie musi tu wcale chodzić o przemawianie przed setkami osób (choć oczywiście tego nie wykluczamy). Również spotkanie z pracownikami czy zarządem, podczas którego przedstawiamy program wolontariatu, czy odprawa z wolontariuszami, podczas której opowiadamy im o celach naszych działań, są przykładami wystąpień publicznych.

Zauważmy, że podczas swoich wystąpień koordynator wolontariatu „sprzedaje” nie jakiś produkt, tylko ideę, pomysły, wartości. To może być dodatkowe wyzwanie, ale dobra wiadomość jest taka, że da się mu sprostać. Poćwiczymy to podczas naszego warsztatu!

Porozmawiamy między innymi o tym, jak:

 • mówić językiem korzyści,
 • rozpoznać swój styl komunikacyjny i odgadnąć preferencje naszych odbiorców,
 • tworzyć interesujące przekazy na wzór najlepszych mówców konferencji TEDx,
 • opowiadać historie tak, jak robią to scenarzyści z Hollywood. 😊

Prowadząca Katarzyna Osior-Szot -Ekspertka od przyjaznej i skutecznej komunikacji, która wierzy, a nawet ma pewność, że słowa mogą zmieniać świat na lepsze. Trenerka kompetencji komunikacyjnych i prostego języka z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Zawodowo związana z Fundacją Języka Polskiego oraz z Uniwersytetem Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, na którym prowadzi autorskie wykłady i warsztaty dotyczące komunikacji.

Jej drugą miłością zawodową od zawsze była działalność społeczna. Jest ekspertką ds. wolontariatu stale współpracującą ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu. Pracowała jako koordynatorka wolontariatu i menedżerka programów wolontariatu pracowniczego.

 

Fundrising, poziom rozszerzony

14 września 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadzący Karol Grabiec

Program już wkrótce

 

 1. DORADZTWO.

Jest to możliwość indywidualnych pogłębionych rozmów na konkretne tematy/zagadnienia na najbardziej nurtujące daną organizację, np. zagadnienia formalnoprawne, zasady współpracy z wolontariuszami, konkretne trudne przypadki. Doradztwo będzie realizowane osobiście, za pomocą spotkań online, telefonicznie, mailowo – w sposób najbardziej dla Was dogodny. Umówić można się po szkoleniu lub poprzez kontakt na maila: lissowska@wolontariat.org.pl.

 

 1. AUDYT.

Organizacjom doświadczonym w działaniu, pracującym z wolontariuszami od dłuższego czasu, chcącym przyjrzeć się swoim programowa wolontariackim proponujemy audyt. Jest to możliwość weryfikacji dokumentów, procedur, stosowanych standardów i pomysłów, poprzez wsparcie doświadczonego audytora i jego rozmowy z koordynatorem, decydentami (np. zarząd), pracownikami, wolontariuszami i odbiorcami działań. Audyt będzie okazją do zewnętrznego spojrzenia na program wolontariatu w organizacji i przygotowania rekomendacji do dalszych działań. Pracować będziemy w trakcie spotkań indywidualnych. Zapraszamy do zgłaszania się pod linkiem: