#Dobry wolontariat krok po kroku

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza na jesienny semestr projektu „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Zachęcamy zarówno osoby decyzyjne, jak i koordynatorów wolontariatu lub pracowników mogących potencjalnie objąć to stanowisko. Zachęcamy do zapisywania się przez więcej niż jedną osobę z organizacji.

Wspólnie nauczymy się jak krok po kroku wdrożyć dobry wolontariat w organizacji, zaplanować program, zabezpieczyć budżet, przeszkolić zespół, zrekrutować wolontariuszy i współpracować z nimi.

W roku 2022 zapraszamy organizacje znajdujące się na początku drogi, takie które dopiero myślą o zaproszeniu wolontariuszy do współpracy lub takie, które wprawdzie podjęły już jakieś działania, ale ich doświadczenie jest wciąż niewielkie.

  • Szkolenie formalnoprawne z organizacji wolontariatu w NGO

26 września 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, prezes SCW, koordynator projektu

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

 

  • Szkolenie praktyczne z organizacji wolontariatu w NGO

“Realizacja projektów wolontariackich dla młodzieży zgodnie z metodyką Service Learning”

24 października 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

 

  • Szkolenie relacyjne z organizacji wolontariatu w NGO

“Jak zadbać o dobrostan koordynatora wolontariatu”

28 listopada 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Natalia Magreta-Łupińska

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

 

  • Szkolenia dla zespołu organizacji ze współpracy z wolontariuszami

19 grudnia 2022, godz. 10.00-13.00, online

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Z naszego doświadczenia wynika, że nawet najlepszy koordynator, najlepsi wolontariusze i najlepiej przygotowany program nie gwarantują powodzenia, jeśli pomysł na wolontariat w organizacji spotka się z oporem lub niezrozumieniem zespołu. Dlatego za kluczowe uważamy szkolenia dla pracowników/członków organizacji, uświadamiające znaczenie wolontariatu dla danej placówki, korzyści, poziom wpływu wszystkich członków zespołu, pozwalające na przepracowanie obaw. Do udziału w tym szkoleniu zapraszamy całe zespoły.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

  • Szkolenia wzmacniające profesjonalizm organizacji – różne tematy:

Fundrising

3 października 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadzący Robert Kawałko

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

 

Prowadzenie mediów społecznościowych

27 października 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Paula Krzykowska

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

 

Wystąpienia publiczne

16 listopada 2022, godz. 10.00-15.00, online

Prowadząca Katarzyna Osior-Szot

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

  • DORADZTWO

Jest to możliwość indywidualnych pogłębionych rozmów na konkretne tematy/zagadnienia na najbardziej nurtujące daną organizację, np. zagadnienia formalnoprawne, zasady współpracy z wolontariuszami, konkretne trudne przypadki. Doradztwo będzie realizowane osobiście, za pomocą spotkań online, telefonicznie, mailowo – w sposób najbardziej dla Was dogodny. Umówić można się po szkoleniu lub poprzez kontakt na maila: lissowska@wolontariat.org.pl.

  • AUDYT

Organizacjom doświadczonym w działaniu, pracującym z wolontariuszami od dłuższego czasu, chcącym przyjrzeć się swoim programowa wolontariackim proponujemy audyt. Jest to możliwość weryfikacji dokumentów, procedur, stosowanych standardów i pomysłów, poprzez wsparcie doświadczonego audytora i jego rozmowy z koordynatorem, decydentami (np. zarząd), pracownikami, wolontariuszami i odbiorcami działań. Audyt będzie okazją do zewnętrznego spojrzenia na program wolontariatu w organizacji i przygotowania rekomendacji do dalszych działań. Pracować będziemy w trakcie spotkań indywidualnych. Umówić można się po szkoleniu lub poprzez kontakt na maila: lissowska@wolontariat.org.pl.

Projekt jest finansowany przez NIW CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.