akcje wolontariackie

To zaproszenie do wspólnego działania, do którego każdy może dołączyć, planujemy zorganizowanie 2 akcji, wokół takich tematów jak:  tworzenie szarpaków i mat zapachowych dla zwierząt ze schroniska, uporządkowanie terenu zielonego wokół placówki typu dom pomocy społecznej, wspólne tworzenie stroików świątecznych, które zostaną przekazane seniorom. Uczestnicy akcji zostaną zaproszeni nie tylko do samego udziału w wydarzeniu, ale włączeni w proces przygotowania akcji, aby nabyć doświadczenie praktyczne w samodzielnym organizowaniu tego typu wydarzeń (spotkania z partnerem społecznym, ułożenie scenariusza, zaplanowanie budżetu i zakupów materiałów, podział zadań).