Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczyna kolejną edycję projektu „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych”.

Projekt jest finansowany przez NIW CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Zachęcamy zarówno osoby decyzyjne, jak i koordynatorów wolontariatu lub pracowników mogących potencjalnie objąć to stanowisko. Zachęcamy do zapisywania się przez więcej niż jedną osobę z organizacji.

Wspólnie nauczymy się jak krok po kroku wdrożyć dobry wolontariat w organizacji, zaplanować program, zabezpieczyć budżet, przeszkolić zespół, zrekrutować wolontariuszy i współpracować z nimi.

W roku 2022 zapraszamy organizacje znajdujące się na początku drogi, takie które dopiero myślą o zaproszeniu wolontariuszy do współpracy lub takie, które wprawdzie podjęły już jakieś działania, ale ich doświadczenie jest wciąż niewielkie.

 

 1. Szkolenie formalnoprawne z organizacji wolontariatu w NGO.

Dwa terminy do wyboru:

11 kwietnia 2022, godz. 10.00-15.00 lub

26 września 2022, godz. 10.00-15.00

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Program:

 • podstawowe pojęcia dotyczące wolontariatu
 • wolontariat w Polsce: kim są wolontariusze, co najczęściej robią, jakie mają motywacje
 • trendy dotyczące wolontariatu
 • przepisy prawne dotyczące wolontariatu:
 • kto może być wolontariuszem
 • gdzie mogą pracować wolontariusze
 • prawa i obowiązki wolontariusza
 • porozumienie z wolontariuszem
 • ubezpieczenie wolontariusza
 • obowiązki organizacji wobec wolontariusza

 

 1. Szkolenie praktyczne z organizacji wolontariatu w NGO

25 kwietnia 2022, godz. 10.00-15.00

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Program:

 • kroki wprowadzania wolontariatu
 • analizę szans i zagrożeń związanych ze współpracą z wolontariuszami
 • diagnozę potrzeb
 • role i zadania osób w organizacji
 • planowanie działań wolontariuszy

 

 1. Szkolenie praktyczne z organizacji wolontariatu w NGO – poziom rozszerzony

Realizacja projektów wolontariackich dla młodzieży zgodnie z metodyką Service Learning

24 października 2022, godz. 10.00-15.00

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Program:

 

 1. Szkolenie relacyjne z organizacji wolontariatu w NGO

30 maja 2022, godz. 10.00-15.00

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Program:

 • formy rekrutacji wolontariuszy:
  • określenie profilu poszukiwanego kandydata do roli wolontariusza
  • sposoby formułowania ogłoszeń rekrutacyjnych
  • prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
 • czynniki motywacyjne sprzyjających zaangażowaniu wolontariuszy
  • sposoby wspierania i nagradzania wolontariuszy
 • zarządzanie wolontariuszami:
  • nazwanie oczekiwań i zasad współpracy
  • udzielania informacji zwrotnej

 

 1. Szkolenie relacyjne z organizacji wolontariatu w NGO – poziom rozszerzony

Dobrostan koordynatora wolontariatu

28 listopada 2022, godz. 10.00-15.00

Prowadząca Natalia Magreta-Łupińska

Program już wkrótce.

 

 1. Szkolenia dla zespołu organizacji ze współpracy z wolontariuszami

Trzy terminy do wyboru:

20 czerwca 2022, godz. 10.00-13.00 lub

12 września 2022, godz. 10.00-13.00 lub

12 grudnia 2022, godz. 10.00-13.00

Prowadząca Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Z naszego doświadczenia wynika, że nawet najlepszy koordynator, najlepsi wolontariusze i najlepiej przygotowany program nie gwarantują powodzenia, jeśli pomysł na wolontariat w organizacji spotka się z oporem lub niezrozumieniem zespołu. Dlatego za kluczowe uważamy szkolenia dla pracowników/członków organizacji, uświadamiające znaczenie wolontariatu dla danej placówki, korzyści, poziom wpływu wszystkich członków zespołu, pozwalające na przepracowanie obaw. Do udziału w tym szkoleniu zapraszamy całe zespoły.

 

 1. Szkolenia wzmacniające profesjonalizm organizacji – różne tematy

Fundrising

6 kwietnia 2022, godz. 10.00-15.00

Prowadzący Karol Grabiec

Program:

 • JAK? Czyli wprowadzenie uczestników do projektowania swoich działań. – określenie problemu, – analiza, – cel, – rezultaty, – działanie, – metody, – zasoby, – harmonogram, – budżet.
 • GDZIE? Czyli źródła finansowania: – podział źródeł finansowania działalności NGO, – pozadotacyjne źródła finansowania działalności, – dotacje jako źródło finansowania projektów, – zasady analizy dokumentów programowych, – gdzie znaleźć informacje na temat programów dotacyjnych? – przegląd źródeł finansowania projektów m.in. z zakresu rynku pracy, edukacji, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kultury, ekologii, sportu.

Prowadzenie mediów społecznościowych

Terminy i program już wkrótce

 

Wystąpienia publiczne

Dwa terminy do wyboru:

21 czerwca 2022, godz. 10.00-15.00 lub

16 listopada 2022, godz. 10.00-15.00

Prowadząca Katarzyna Osior-Szot

Program już wkrótce

 

Fundrising, poziom rozszerzony

14 września 2022, godz. 10.00-15.00

Prowadzący Karol Grabiec

Program już wkrótce

 

 1. Jest to możliwość indywidualnych pogłębionych rozmów na konkretne tematy/zagadnienia na najbardziej nurtujące daną organizację, np. zagadnienia formalnoprawne, zasady współpracy z wolontariuszami, konkretne trudne przypadki. Doradztwo będzie realizowane osobiście, za pomocą spotkań online, telefonicznie, mailowo – w sposób najbardziej dla Was dogodny. Umówić można się po szkoleniu lub poprzez kontakt na maila: lissowska@wolontariat.org.pl.

 

 1. Organizacjom doświadczonym w działaniu, pracującym z wolontariuszami od dłuższego czasu, chcącym przyjrzeć się swoim programowa wolontariackim proponujemy audyt. Jest to możliwość weryfikacji dokumentów, procedur, stosowanych standardów i pomysłów, poprzez wsparcie doświadczonego audytora i jego rozmowy z koordynatorem, decydentami (np. zarząd), pracownikami, wolontariuszami i odbiorcami działań. Audyt będzie okazją do zewnętrznego spojrzenia na program wolontariatu w organizacji i przygotowania rekomendacji do dalszych działań. Pracować będziemy w trakcie spotkań indywidualnych. Zapraszamy do zgłaszania się pod linkiem: