#DWKPK Szkolenie on-line: “Szkolenie dla zespołów organizacji ze współpracy z wolontariuszami”

Szkolenie dla zespołów organizacji ze współpracy z wolontariuszami

⌚️19 grudnia 2022 r., godz. 10.00-13.00
💻 on-line, na platformie ZOOM (każda zapisana osoba otrzyma link do spotkania)
➡️ zapisy przez formularz

🔶Z naszego doświadczenia wynika, że nawet najlepszy koordynator, najlepsi wolontariusze i najlepiej przygotowany program nie gwarantują powodzenia, jeśli pomysł na wolontariat w organizacji spotka się z oporem lub niezrozumieniem zespołu. Dlatego za kluczowe uważamy szkolenia dla pracowników/członków organizacji, uświadamiające znaczenie wolontariatu dla danej placówki, korzyści, poziom wpływu wszystkich członków zespołu, pozwalające na przepracowanie obaw. Do udziału w tym szkoleniu zapraszamy całe zespoły.
 
🔶Cele szkolenia:

Zwiększenie świadomości budowania wolontariatu w ramach działań organizacji i roli jaką mogą pełnić pracownicy w jego wsparciu.

  • Uwspólnienie rozumienia czym jest wolontariat i jaka jest rola wolontariuszy w organizacji
  • Poznanie podstaw prawnych organizacji wolontariatu
  • Poznanie roli koordynatora
  • Przyjrzenie się korzyściom jakie może dać wprowadzenie wolontariatu
  • Zajęcie się obawami wokół współpracy z wolontariuszami
  • Ustalenie zasad współpracy pomiędzy pracownikami, koordynatorem, wolontariuszami i podopiecznymi
  • Pogłębienie rozumienia wpływu każdego z pracowników na rozwój wolontariatu w organizacji

🔶Prowadzi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz. Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Od kilkunastu lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami specjalistów i realizując projekty. Podejmuje działania na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

➡️ zapisy przez formularz

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych”.
Projekt jest finansowany przez NIW CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.
Total Page Visits: 500