Locally across borders – nowy projekt Erasmus Plus Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

„Locally across borders”, międzynarodowy projekt promujący naukę i działania z młodzieżą metodą Service-learning

Dajemy młodym osobom możliwość realnego zmieniania ich otoczenia, na ich zasadach i z troską o ich rozwój, a także okazję do międzynarodowych spotkań, wyjazdów i poznania rówieśników z Włoch i Chorwacji.

Service-learning opiera się na założeniu – uczenie się przez działanie. Łączy mądre zaangażowanie społeczne na rzecz lokalnej społeczności z możliwością zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Rozwija kompetencje społeczne, obywatelskie, a także krytyczne myślenie. Ta metoda może być wykorzystywana zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej.

Uczestnicy i uczestniczki „Locally across borders” będą mogli zrealizować swoje projekty, wspierające lokalną społeczność. Ich zadaniem będzie zbadanie potrzeb społeczności, znalezienie rozwiązania problemu w konsultacji z beneficjentami działań oraz przeprowadzenie zaplanowanych zadań. Wolontariusze i wolontariuszki będą mieć możliwość samodzielnego zarządzania projektem, z wsparciem opiekuna/nki oraz trenerki. Będzie to też okazja do nauki, pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń.

Opiekunowie i opiekunki grup wezmą udział w szkoleniu z prowadzenia działań metodą Service-learning oraz współpracy z młodzieżą za pomocą narzędzi online. Ich rola będzie polegała na wsparciu młodych osób w realizacji zadań.

Projekty realizowane przez młodzież będą trwać kilka miesięcy, do końca listopada 2023 roku. Ważnym elementem projektów będzie współpraca z rówieśnikami z innych krajów. Część grup z Polski zostanie połączona w pary z grupami z Chorwacji i Włoch. Razem będą realizować projekty o podobnej tematyce, dodatkowo promując swoje działania online. Ważnymi wydarzeniami będą spotkania młodych wolontariuszy i wolontariuszek w  Turynie i Rijece. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele czterech grup projektowych.

Projekt zakończy międzynarodowa konferencja online, poświęcona działaniom młodzieży metodą Service-learning. Dodatkowo, na bazie doświadczeń projektu „Locally across borders” zostanie przygotowany poradnik dla młodych liderów i liderek.

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Więcej o metodzie Service-learning znajdziesz tu:

https://wolontariat.waw.pl/news-5432/

http://eduvol.eu/images/output2/PL_SCW_IO2_final.pdf

Partnerzy projektu:

Udruga za razvoj civilnog drustva SMART – jest to organizacja z Chorwacji, prowadząca regionalny program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz regionalne centrum wolontariatu.

Volontari Senior Professionali Onlus – stowarzyszenie z Włoch, zrzeszające profesjonalistów z różnych dziedzin. Jednym z ich zrealizowanych programów jest wsparcie młodych osób w wejściu na rynek pracy.

Koordynatorka projektu: Sylwia Bielicka, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Kontakt: bielicka@wolontariat.org.pl