EduVol

Zapraszamy wszystkich, którzy pracują z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, szkołach i innych zainteresowanych ośrodkach, do udziału w szkoleniach z metody Service Learning w pracy z młodzieżą.

W październiku uruchomiliśmy dla Was terminy na dwa cykle szkoleniowe (do wyboru w zależności od Waszych możliwości czasowych). Na każde ze szkoleń będą składały się 3 spotkania na platformie Zoom.

Terminy cyklów szkoleniowych (do wyboru):

  • Termin dla 1. cyklu szkoleniowego (wtorki): 1. spotkanie – 6.10, 2. spotkanie – 13.10, 3. spotkanie 20.10, godz. 15:00-18:00.
  • Termin dla 2. cyklu szkoleniowego (czwartki): 1. spotkanie – 15.10, 2. spotkanie – 22.10, 3. spotkanie – 29.10, godz. 10:00-13:00.

Zapisy TUTAJ


Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu „Wolontariat jako szansa edukacyjna” EduVol, finansowanego w ramach europejskich środków programu Erasmus +, w partnerstwie z organizacjami z Węgier, Chorwacji, Rumunii i Słowacji (partner projektu).

Celem projektu jest popularyzacja metody Service Learning w pracy z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, szkołach i innych zainteresowanych ośrodkach, tak aby z jednej strony zachęcić młodzież do angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, z drugiej dać osobom pracującym z młodzieżą innowacyjne narzędzie.

W projekcie zostaną wypracowane programy zajęć dla nauczycieli i innych osób pracujących z młodzieżą oraz dla samej młodzieży, a także podręczniki, tak aby każdy mógł się z tą metodą zapoznać i samodzielnie ją zastosować. W projekcie przeprowadzimy również szkolenia na temat metody Service Learning. Wszystkie materiały w projekcie zostaną przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Service Learning to metoda, która wykorzystuje działanie społeczne/wolontariat jako sposób do zdobywania wiedzy i umiejętności. Pokazuje, jak ułożyć cykl pracy z wolontariuszami/uczniami, postawić cele edukacyjne, poddawać je refleksji wzmacniającej proces uczenia się i zadbać o to, żeby uczenie się obejmowało jak najszersze spektrum umiejętności – od działań w zespole, komunikacji, planowania działań czy pracy projektowej, po bardziej specjalistyczne związane z wykonywaniem konkretnych zadań, np. występowanie publiczne, wyjaśnianie reguł czy opieka nad starszymi osobami. Kluczowa jest tu rola tutora wspierającego działania młodzieży, ale nienarzucającego swoich rozwiązań. Tutor skłania do poddawania refleksji, planowania działań i ich podejmowania, próbowania, przełamywania się i wyciągania wniosków.

Projekt trwa od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.

Planowane działania projektowe rozpoczynające się w 2020 r.:

  • 09-10.2020 – szkolenia z metody Service Learning w pracy z młodzieżą,
  • 2020-06.2021 – realizacja działań społecznych z wykorzystaniem metody Service Learning w szkołach i organizacjach objęta wsparciem naszego mentora.

Osoby/organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

Partnerzy projektu:

Platforma dobrovolnickych centier a organizacii – Słowacja

Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat – Rumunia

Udruga za razvoj civilnog drustva SMART – Chrowacja

Önkéntes Központ Alapítvány – Wegry

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – Polska


Zapisując się na wydarzenie organizowane w ramach projektu “Wolontariat jako szansa edukacyjna” EduVol wyrażasz zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i innych materiałach multimedialnych do celów promocyjnych działalności statutowej Stowarzyszenia. Zgoda obejmuje wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych dowolną techniką, na dowolnych nośnikach.