Jak uczyć za pomocą wolontariatu? Service Learning jako metoda zdobywania wiedzy i umiejętności przez społeczne zaangażowanie -spotkanie

Czas wydarzenia:

15:00 - 17:00
22/09/2020

Lokalizacja:

Internet

Kategoria:

Koordynatorzy i organizatorzy

Opis wydarzenia:

Uczymy się przez całe życie, bo nauka jest kluczowa dla naszego samorozwoju. Dlatego zapraszamy serdecznie nauczycieli z Mazowsza na Spotkanie z Wolontariatem.

Tematem spotkania będzie:

„Jak uczyć za pomocą wolontariatu? Service Learning jako metoda zdobywania wiedzy i umiejętności przez społeczne zaangażowanie”

Przez społeczne działania można nauczyć się wielu rzeczy, np. pracy w zespole, pracy projektowej, dostrzegania problemów społecznych czy systemowego myślenia nad ich rozwiązaniem. Zazwyczaj jednak cała energia wolontariuszy skupia się na działaniach skierowanych do kogoś innego, a nie na refleksji nad pomaganiem. Metoda Service Learning proponuje takie podejście do wolontariatu, w którym równie ważny, jak odbiorca działań jest sam wolontariusz i to, czego się nauczy. Wolontariusze podejmują zaplanowane wspólnie z tutorem działania na rzecz innych, stawiając sobie konkretne cele edukacyjne, które poprzez dane działania mają zostać zrealizowane. Dzięki temu działanie społeczne staje się procesem dwustronnym – każda ze stron daje coś drugiej.

Spotkanie poprowadzi Anna Walas – koordynatorka ds. programowych w Fundacji Robinson Crusoe; pracuje z młodzieżą metodą tutoringu, zaangażowana w projekt unijny EDUVOL realizowany przez Centrum Wolontariatu, mający na celu wprowadzenie metody Service Learning do pracy z młodzieżą w Polsce; pracowała jako koordynatorka wolontariatu, doktor filozofii, uczyła etyki i filozofii w gimnazjum i liceum.

Osoby, które wyślą zgłoszenie do udziału w spotkaniu dzień wcześniej otrzymają mailowo link do spotkania.