Poradnictwo dla koordynatorów wolontariatu -dyżur eksperta

Czas wydarzenia:

10:00 - 11:00
16/08/2021

Lokalizacja:

Internet

Kategoria:

Koordynatorzy i organizatorzy

Opis wydarzenia:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza na dyżur z ekspertem!

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby, które organizują pracę wolontariuszy w warszawskich organizacjach i instytucjach.

Wsparcie i doradztwo w zakresie funkcjonowania wolontariatu dotyczy: 

– aspektów formalno-prawnych (porozumienia, ubezpieczenia, regulaminy itp.)

– współpracy wolontariuszy i pracowników organizacji/instytucji

– organizacji pracy wolontariuszy,

– standardów współpracy z wolontariuszami,

– budowania relacji,

– innych aspektów zawiązanych z wolontariatem

Spotkanie będzie realizowane online przy pomocy platformy zoom, do której wystarczy komputer lub telefon, nie wymaga ze strony uczestników wnoszenia żadnych opłat. Aby połączyć się należy jedynie kliknąć w POŁĄCZENIE

Jeśli nie możesz wziąć udziału w godzinach dyżuru, zapraszamy by:

– umówić się na konsultację w innym terminie – zapisy pod nr 514 777 399

– napisać do nas poprzez pocztę elektroniczną: posrednictwo@wolontariat.org.pl,

– lub formularz internetowy dostępny na stronie: www.wolontariat.waw.pl/indywidualne-poradnictwo

W wyjątkowych sytuacjach konsultacje i porady odbywają się stacjonarnie w siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. Nowolipki 9b – po wcześniejszym umówieniu. Zapisy pod nr. 514 777 399

Zapraszamy!

Spotkanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.