Rozwiązywanie konfliktów -Jak w nich zadbać o siebie? część pierwsza

Czas wydarzenia:

10:00 - 14:00
10/11/2020

Lokalizacja:

Internet

Kategoria:

Koordynatorzy i organizatorzy

Opis wydarzenia:

Konflikty zwykle kosztują dużo energii, wywołują mnóstwo trudnych emocji, trwają długo itd. Oznacza to najczęściej złą atmosferę w zespole (nawet jeśli konflikt dotyczy tylko dwóch osób, bywa, że „żyje” nim cały zespół) i brak efektów w pracy. A co zrobić, gdy konflikt dotyczy nas i na dodatek – z osobą przełożoną, stojącą wyżej w hierarchii, od której zależy nasza praca?

Podczas warsztatów zwrócimy uwagę na dwie perspektywy:

– kompetencji rozwiązywania konfliktów – od rozpoznawania przyczyn sytuacji konfliktowych, strategii osób w konfliktach po sposoby ich rozwiązywania,

– zadbania o siebie – w sytuacji „pionowego” konfliktu jak określić granice swojego wpływu, jakie strategie przyjmować, jak zadbać o siebie.

Warsztaty prowadzone będą aktywnymi metodami, z wykorzystaniem, a nawet silnym naciskiem na pracę na doświadczeniach i potrzebach osób uczestniczących. Oczywiście, rozwiązywania konfliktów można uczyć się na podstawie studiów przypadku, ale przepracowanie własnych wyzwań zwiększa samoświadomość i kompetencje.

Szkolenie poprowadzi:  Marta Henzler, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka, która od kilkunastu lat dotyka tej tematyki jako osoba wspierająca różne zespoły w rozwiązywaniu konfliktów, osoby zarządzające zespołami w nabywaniu kompetencji radzenia sobie z konfliktami, ale też liderka zespołów, które mierzą się z tymi tematami. Z sektorem pozarządowym związana od 2002 roku, na co dzień w Stowarzyszeniu BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, ekspertka CAL.

Szkolenie będzie realizowane on-line przy pomocy platformy zoom, do której wystarczy komputer lub telefon, nie wymaga ze strony uczestników wnoszenia żadnych opłat. Wszystkie zapisane na spotkanie osoby dzień przed spotkaniem otrzymają mailem link niezbędny do połączenia.