Service Learning -szkolenie przygotowujące do pracy z młodzieżą 1.cykl

Czas wydarzenia:

15:00 - 18:00
20/10/2020

Lokalizacja:

Internet

Kategoria:

Koordynatorzy i organizatorzy

Opis wydarzenia:

Service Learning,  to metoda, która wykorzystuje działanie społeczne/wolontariat, jako sposób na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Praca z młodzieżą to nie lada wyzwanie. Nie tylko jeżeli chodzi o sposób dotarcia do młodych ludzi, ale także o dobór metod, które będą dla nich atrakcyjne.

Zapraszamy wszystkich, którzy pracują z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, szkołach i innych zainteresowanych ośrodkach, do udziału w szkoleniach z metody Service Learning w pracy z młodzieżą.

W październiku uruchomiliśmy dla Was terminy na dwa cykle szkoleniowe (do wyboru w zależności od Waszych możliwości czasowych). Na każde ze szkoleń będą składały się 3 spotkania na platformie Zoom.

Terminy cyklów szkoleniowych (do wyboru):

  • Termin dla 1. cyklu szkoleniowego (wtorki): 1. spotkanie – 6.10, 2. spotkanie – 13.10, 3. spotkanie 20.10, godz. 15:00-18:00.
  • Termin dla 2. cyklu szkoleniowego (czwartki): 1. spotkanie – 15.10, 2. spotkanie – 22.10, 3. spotkanie – 29.10, godz. 10:00-13:00.

Szkolenie jest bezpłatne.

Service Learning pokazuje, jak ułożyć cykl pracy z młodymi ludźmi (wolontariuszami/uczniami/podopiecznymi) postawić cele edukacyjne, poddawać je refleksji wzmacniającej proces uczenia się i zadbać o to, żeby uczenie się obejmowało jak najszersze spektrum umiejętności – od działań w zespole, komunikacji, planowania działań czy pracy projektowej, po bardziej specjalistyczne związane z wykonywaniem konkretnych zadań, np. występowanie publiczne, wyjaśnianie reguł czy opieka nad starszymi osobami.

Kluczowa jest tu rola tutora/opiekuna wspierającego działania młodzieży, ale nienarzucającego swoich rozwiązań. To właśnie on skłania do poddawania refleksji, planowania działań i ich podejmowania, próbowania, przełamywania się i wyciągania wniosków.

Tematyka poszczególnych dni szkolenia:

Dzień 1. – Wprowadzenie do metody Service Learning i jej ogólne założenia:

Etapy działań,

Role i zadania uczestników/wolontariuszy i tutora;

Dzień 2. – Badanie potrzeb społeczności lokalnej

Cele – edukacyjne i pomocowe,

Opracowanie planu działania;

Dzień 3. – Refleksja nad działaniami projektowymi i procesem uczenia się

Ewaluacja, monitorowanie i dokumentacja,

Promocja działań,

Zamknięcie projektu oraz świętowanie sukcesów.

Po szkoleniu zaprosimy chętnych, by jako tutorzy rozpoczęli realizację projektów metodą Service Learning z młodzieżą ze swoich instytucji i przez najbliższy rok korzystali ze wsparcia mentora ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.