Superwizja grupowa -termin poranny

Czas wydarzenia:

09:30 - 11:00
29/09/2020

Lokalizacja:

Internet

Kategoria:

Koordynatorzy i organizatorzy

Opis wydarzenia:

Superwizja grupowa będzie odbywać się w grupie 8 -10 osobowej. Grupa będzie działać na zasadach zamkniętych tzn. nie będzie możliwości dołączenia do niej po rozpoczęciu spotkań.

Przewidziane są 4 spotkania superwizyjne – co około 3 tygodnie.  Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny.

Zapraszamy koordynatorów zarówno z długim jak i krótkim stażem.

Uczestnicy spotkań grupowych będą mogli skorzystać również z indywidualnych spotkań z superwizorem.