Superwizje

Czas wydarzenia:

09:00 - 10:30
24/05/2021

Lokalizacja:

Internet

Kategoria:

Koordynatorzy i organizatorzy

Opis wydarzenia:

[Koordynatorzy Wolontariatu – Warszawa]

Superwizje: „Najcenniejsze były rozmowy i wymiana doświadczeń, ale również wspólne pochylenie się nad problemami związanymi z nasza pracą” – wypowiedź uczestniczki superwizji.

Terminy: Zgłoszenie dotyczy udziału w całym cyklu, czyli w 4 spotkaniach:

I spotkanie –  22 lutego 2021

II spotkanie – 22 marca 2021

III spotkanie – 19 kwietnia 2021

IV spotkanie – 24 maja 2021

Wszystkie spotkania będą odbywały się online na platformie zoom w godzinach 9:00-10:30.

Uczestnicy superwizji grupowej będą mogli również skorzystać z indywidualnych spotkań z superwizorem.

Praca Koordynatora/Koordynatorki Wolontariatu jest pracą z ludźmi, w której spotykamy się z trudnościami i dylematami dotyczącymi między innymi:

 • granic roli Koordynatora/Koordynatorki
 • obszarów odpowiedzialności
 • konfliktów miedzy ludźmi
 • łączenia funkcji Koordynatora z innymi zadaniami zawodowymi
 • motywowania wolontariuszy do wykonania ustalonych zadań
 • egzekwowania wyznaczonych zadań
 • radzenia sobie z emocjami innych osób i swoimi
 • kwestii etycznych

Podczas superwizji, możemy wspólnie:

 • przeanalizować trudności i dylematy
 • podzielić się doświadczeniami i przemyśleniami
 • poszerzyć perspektywę patrzenia na dany problem/dylemat
 • poszukać nowych pomysłów i rozwiązań
 • przyjrzeć się przeżywanym emocjom i wynikającym z nich zachowaniom
 • wesprzeć się zrozumieniem i empatią

Od Ciebie, jako Koordynatora/Koordynatorki wymagana jest jak najlepsza praca, organizacja i stałe rozwijanie swojej umiejętności. Może czasami masz dość tych wymagań a potrzebujesz zrozumienia i wsparcia. W grupie superwizyjnej możesz to dostać!

Grupę superwizyjną dla Koordynatorów/Koordynatorek Wolontariatu prowadzi:

Monika Bełdowska – trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka, facylitatorka, coach.

Od ponad 15 lat pracuje z osobami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej. Jako psychoterapeutka specjalizuje się w psychoterapii par i rodzin. Posiada duże doświadczenie w pracy z grupami jako trenerka, managerka projektów, konsultantka procesów. Jest w trakcie procesu certyfikacji superwizyjnej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Od 2003 roku związana  z Centrum Wolontariatu w Warszawie gdzie szkoliła Koordynatorów/Koordynatorki Wolontariatu, prowadziła spotkania służące wymianie ich wiedzy i doświadczeń, tworzyła i realizowała projektu dotyczące działań wolontariackich.

Superwizje są realizowane w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy.

#Warszawa #wolontariat #centrumwolontariatu #koordynator #superwizje