Trudne sytuacje w pracy koordynatora wolontariatu -zapobieganie wypaleniu -zaproszenie na szkolenie

Czas wydarzenia:

10:00 - 14:00
21/04/2021

Lokalizacja:

Internet

Kategoria:

Koordynatorzy i organizatorzy

Opis wydarzenia:

Szkolenie dla organizatorów wolontariatu "Trudne sytuacje w pracy koordynatora wolontariatu - zapobieganie wypaleniu"

Trudne sytuacje (związane z komunikacją, relacjami) czy ryzyko wypalenia towarzyszą osobom wielu profesji i branż, wszystkim, którzy pracują z ludźmi. Na pewno w działaniach społecznych, wolontariacie, kiedy wartości, misja są ważne i kiedy udzielana pomoc jest bardzo potrzebna i często pilna, kiedy praca polega na stawaniu za sprawami osób i grup, których głos nie jest słyszany (co wymaga odporności, siły itd.), to ryzyko jest wysokie.

W rolę koordynatora/koordynatorki wolontariatu wpisane jest dużo odpowiedzialności, a pogodzenie potrzeb osób, które zgłaszają się po pomoc z potrzebami i możliwościami wolontariuszy/wolontariuszek oraz dostępem do różnych zasobów (ograniczonych), może rodzić napięcia, frustracje, trudne sytuacje, prowadzić też do wypalenia.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które pełnią rolę koordynatora/koordynatorki i chcą:

– zastanowić się i uporządkować wiedzę na temat przyczyn powstawania trudnych sytuacji w komunikacji, budowaniu relacji z ludźmi, możliwych reakcji na stres, przyczyn i sposobów radzenia sobie z wypaleniem;

– zadbać o siebie – refleksja nad swoją rolą, potencjałami w pracy z ludźmi; będzie o asertywności, stawianiu granic, o byciu przy sobie;

– wspólnie porządkować wiedzę i wymieniać się doświadczeniami z innymi koordynatorami i koordynatorkami w tych obszarach, wzmacniać innych i siebie dzięki temu.

Warsztaty odbędą się na platformie Zoom, do której wystarczy komputer lub telefon, nie wymaga ze strony uczestników wnoszenia żadnych opłat. Prowadzone będą aktywnymi metodami, z wykorzystaniem, a nawet silnym naciskiem na pracę na doświadczeniach i potrzebach osób uczestniczących.

Prowadzenie: Marta Henzler, trenerka umiejętności społecznych, superwizorka, która od kilkunastu lat wspiera osoby i zespoły w budowaniu relacji, rozwiązywaniu sytuacji trudnych, ćwiczeniu kompetencji wspierających je. Z sektorem pozarządowym związana od 2002 roku, na co dzień w Stowarzyszeniu BORIS, aktywna członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.       

Wszystkie zapisane na spotkanie osoby dzień przed spotkaniem otrzymają mailem link niezbędny do połączenia.

Zapraszamy!

Spotkanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.