Festiwal Ochotników Warszawskich

Za nami kolejna edycja Festiwalu Ochotników Warszawskich.  W tym roku miała ona swoją inną – wirtualną odsłonę. Tak jak większość działań i spotkań w tym czasie odbyła się ona dzięki możliwościom internetowych narzędzi i choć brakowało nam osobistego spotkania i kuluarowych rozmów w przerwie, to i tak cieszymy się, że była przestrzeń na wymianę myśli, konsultacje i pracę warsztatową.

Zaczęliśmy tradycyjnie od Warszawskiej Debaty Wolontariackiej, której temat brzmiał:  „Tu zaszła zmiana…? Co sytuacja kryzysu zmieniła w wolontariacie i jak na te zmiany odpowiedzieć?”, którą poprowadziła Katarzyna Osior-Szot, a uczestniczyli w niej:

– Marta Dermańska – Kierownik projektu „Ochotnicy warszawscy”, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

– Małgorzata Stanowska – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę,  „Seniorzy w akcji”

– Leszek Nurzyński –  Wolskie Centrum Kultury

– Irena Skowera – Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Rozmawialiśmy mając kilka miesięcy doświadczenia pandemii. Po pierwszym szoku związanym z nową rzeczywistością, nastąpił czas  sprawdzenia zasobów i badania potrzeb.  Małgorzata Stanowska mówiła o tym, że sytuacja zamknięcia pomogła również lepiej zrozumieć  perspektywę osób starszych, dla których sytuacja izolacji społecznej, wyobcowania była doświadczeniem znacznie wcześniejszym i dość powszechnym.  Ale mamy też  nowe, dopiero co odkryte wzorce.  Pandemia, jak mało co wcześniej,  zmobilizowała osoby 50+ do nauki nowych technologii.  Dzięki temu seniorzy byli również nieocenionym wsparciem dla rodziców oraz dzieci uczących się zdalnie. I jest to kolejny przykład na to, że wolontariat poprawia jakość życia wszystkich zaangażowanych stron.

Leszek Nurzyński mówił o tym, że ten czas był też czasem oddechu i refleksji zarówno dla organizacji, jak i wolontariuszy, w którym nastąpiła rewizja potrzeb i możliwości. I znów okazało się, jak istotną rolą dla dobrego funkcjonowania wolontariatu jest rola koordynatora – lidera, menedżera, rzecznika ich potrzeb wolontariuszy. Warto uświadomić sobie wkład i wagę koordynatorów wolontariatu w organizacji. Bo sprawny i uważny koordynator to inwestycja!

Irena Skowera powiedziała, że również  dla Uniwersyteckiego CW pandemia była sprawdzianem. Rolą koordynatora jest poważne i kompleksowe prowadzenie wolontariusza – indywidualna relacja z wolontariuszami, solidne przygotowanie pola do działania i wdzięczność za każdą cegiełkę dołożoną przez do wolontariusza. Nawet jeżeli efekt działań wolontariackich nie jest wymierny od razu, to jest to cegiełka budująca całe dzieło.

O roli samorządu, jako instytucji wspierającej organizacje realizujące wolontariat mówiła Marta Dermańska. Trzeba było budować system na nie do końca przewidywalny scenariusz wydarzeń. Zauważono pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i zachęcano ich do aktywności sąsiedzkiej.  Wyzwaniem była i jest bezpieczna rekrutacja wolontariuszy, dlatego zwiększyło się znaczenie nowej gałęzi wolontariatu, jaką jest e-wolontariatu również na miejskim portalu Ochotnicy Warszawscy.

Całą debatę możecie obejrzeć tutaj:

Podsumowując ostatnie miesiące i to do czego nas przywiodły można opisać je w kilku etapach: strach →  żal za utraconymi  planami/szansami →  mobilizacja i motywacja do podjęcia  nowych działań.

W kolejnych festiwalowych działaniach koordynatorzy skorzystali z indywidualnych konsultacji  z ekspertami z zakresu: aspektów formalno-prawnych, promocji działań  oraz sprawnej komunikacji z wolontariuszami.

Drugi dzień festiwalu był poświęcony nauce i zdobywaniu nowych umiejętności. Odbyły  się 3 warsztaty:

– „Gdy notes już nie wystarcza – organizacja pracy i zarządzanie zespołami z Trello”, które poprowadziła Małgorzata Tur,

 

 

– „Visual Thinking” z prowadzeniem Agnieszki Halamy

 

oraz

– „Konstruktywna informacja zwrotna” poprowadzone przez Katarzynę  Bryczkowską.

 

W trakcie Festiwalu na FB: wolontariat.org.pl oraz FB: ochotnicy warszawscy można było obejrzeć i posłuchać Prezentacji Dobrych Praktyk. Materiały wciąż są dostępne do odsłuchania. Swoimi sposobami na dobry wolontariat w swojej organizacji podzielili się:

 

Joanna Garsztka z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 

 

Anna Maciejko z Polskiego Forum Migracyjnego

 

 

Dominik Adamski z Hospicjum Domowego im. Cicilly Saunders

 

Olga Lesiak z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

 

za co serdecznie dziękujemy!

Ostatniego dnia Festiwalu odbył się finał akcji wolontariackiej „Gość w dom…”.  Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy pisaliśmy listy i kartki ze słowami wsparcia, a najmłodsi wolontariusze przygotowali obrazki, które przekazaliśmy mamom i ich dzieciom przebywającym w  Ośrodku dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku.  W przekazaniu i tłumaczeniu listów wsparło nas Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Każdemu wolontariuszowi i każdej wolontariuszce serdecznie dziękujemy za wsparcie i życzliwość.

Kolejny Festiwal za nami. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się osobiście. Dziękujemy za Waszą aktywną obecność!