Gość w dom… – zaproszenie do udziału w akcji wolontariackiej

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w akcji Gość w dom… Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, w ramach Festiwalu Ochotników Warszawskich chcemy przekazać listy i kartki z życzeniami uchodźcom przebywającym w Warszawie.

❤️Zachęcamy, by włączając się w akcję przekazać słowa wsparcia i życzliwości dzieciom i ich mamom, które zamieszkują tymczasowo w ośrodku.👍

Listy można napisać drogą:

☑️ tradycyjną przesyłając je lub wrzucając bezpośrednio do skrzynki pocztowej Centrum Wolontariatu: ul. Nowolipki 9 b, 00-151 Warszawa

☑️ elektroniczną – przesyłając list lub kartkę napisaną elektronicznie lub zeskanowaną i przesłać na adres: posrednictwo@wolontariat.org.pl do dnia 14 czerwca.

W akcji oraz przekazaniu listów wesprze nas Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.👍

Listy i kartki zostaną przekazane adresatom podczas finału akcji 20 czerwca❗️

Total Page Visits: 2866