Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

ul. Nowolipki 9 b
00-151 Warszawa

telefon +48 (22) 635 27 73
e-mail: posrednictwo@wolontariat.org.pl

Biuro czynne w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00

 

Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie
Agnieszka Lissowska-Lewkowicz
e-mail lissowska@wolontariat.org.pl

Koordynator Projektów
Elżbieta Baranowska-Pytko
e-mail: baranowska-pytko@wolontariat.org.pl

Koordynator Programów Wolontariatu Pracowniczego
Katarzyna Osior-Szot
e-mail: osior-szot@wolontariat.org.pl

Kierownik administracyjny
Ewa Szuster
e-mail: szuster@wolontariat.org.pl

Projekt EduVol
Anna Walas
e-mail: walas@wolontariat.org.pl

Promocja i media
Kinga Komorowska
e-mail: warszawa@wolontariat.org.pl

Rachunkowość i kadry
Biuro Rachunkowe Superata
www.superata.org