Korpus Solidarności


koordynator rokuKOORDYNATOR ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są 22 października, przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wolontariusz RokuWOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są 22 października, przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


5 listopada, w godz. 14.30-17.30 – Jak wolontariat może wspierać uczniów jako element doradztwa zawodowego? – szkolenie dla nauczycieli z Mazowsza – zapisy TUTAJ

——————————–

30 października 2020, godz. 10.00-11.30 – Spotkanie online z Armia Zbawienia – zaproszenie – zapisy TUTAJ

——————————–

27 października 2020 , godz. 14:00-16:00 – Rola informacji zwrotnej w pracy wolontariusza – szkolenie rozwijające dla wolontariuszy – zapisy TUTAJ

———————————-

27 października 2020, godz. 10:00-13:00 – Autodiagnoza potrzeb organizacji, a współpraca z wolontariuszami z biznesu – spotkanie dla koordynatorów z Mazowsza – zapisy TUTAJ

———————————-

22 i 29 października, w godz. 14.00-17.00 – Wszystko o wolontariacie – szkolenie podstawowe dla koordynatorów wolontariatu – zapisy TUTAJ

———————————

30 września 2020 (wtorek), godz. 10.00-12.00 – debata online Wolontariat kompetencyjny – jak firma może dzielić się czasem i umiejętnościami swoich pracowników? – zapisy TUTAJ

———————————

22 września (wtorek), godz. 15:00-17:00 – Jak uczyć za pomocą wolontariatu? Service Learning jako metoda zdobywania wiedzy i umiejętności przez społeczne zaangażowanie – zapisy TUTAJ

———————————

11 września (piątek), godz. 10:00-12:30 – Jak zacząć współpracę z biznesem i dlaczego nie należy się jej bać – zaproszenie na spotkanie on-line – zapisy TUTAJ


Szukasz na siebie pomysłu? Chciałbyś coś robić, ale nie wiesz w co się zaangażować? A może miałeś już doświadczenia z wolontariatem i poszukujesz inspiracji do dalszego działania?

Zostań Członkiem Korpusu Solidarności!

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie  kontynuuje swoje działania w zakresie wzmacniania i rozwoju wolontariatu w woj. mazowieckim, realizowane w ramach Partnerstwa dla Wolontariatu Programu Korpus Solidarności.

Korpus Solidarności jest programem, którego celem jest wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie w zakresie rozwijania, a także umacniania wolontariatu długoterminowego.

Program oparty jest na czterech współdziałających ze sobą obszarach działań, skoncentrowanych na wspieraniu:

 • wolontariuszy,
 • koordynatorów wolontariatu,
 • organizatorów wolontariatu,
 • otoczenia wolontariatu.

Celem Korpusu Solidarności jest:

 • wzmocnienie budowania wspólnot lokalnych;
 • umocnienie postaw obywatelskich w społeczeństwie;
 • budowanie pozytywnego wpływu na postrzeganie wolontariatu jako działalności wartościowej, atrakcyjnej, dostępnej dla każdego;
 • poprawa warunków potrzebnych do angażowania się w działania wolontariackie;
 • zwiększenie liczby wolontariuszy zaangażowanych w wolontariat długoterminowy;
 • stworzenie partnerskich relacji podmiotów zaangażowanych we wspieranie rozwoju wolontariatu w kraju;
 • stworzenie platformy wymiany doświadczeń i inspiracji dla organizatorów wolontariatu poprzez podnoszenie ich kompetencji w zakresie współpracy z wolontariuszami;
 • wsparcie dla organizatorów wolontariatu, które pozwoli rozwinąć działania z wolontariuszami, stworzy warunki do stałej, długoterminowej współpracy z ochotnikami;
 • przybliżenie zasad wolontariatu i zachęcenie otoczenia wolontariatu do podejmowania działań wolontariackich.

Będą one realizowane dzięki organizacji:

 • spotkań informacyjno-promocyjnych,
 • szkoleń z zakresu wolontariatu,
 • akcji społecznych,
 • poradnictwa specjalistycznego,
 • spotkań branżowych,
 • debat wolontariackich,
 • działań promocyjnych.

Program Korpusu Solidarności oferuje:

 • bezpłatny pakiet wsparcia, pomoc specjalistów oraz dostęp do materiałów i narzędzi zakresu organizacji i rozwoju wolontariatu;
 • refundację kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników z poza Warszawy(do wyczerpania budżetu);
 • wyżywienie podczas szkoleń, materiały do ćwiczeń oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń;
 • indywidualne wsparcie doradców;
 • certyfikat i rekomendacje dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie statusu „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom”,
 •  organizację konkursu na Wolontariusza Roku 2020.

Aby zostać członkiem Programu Korpus Solidarności, należy zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Wsparcie w ramach programu będzie realizowane do końca grudnia 2020

Spot radiowy programu:

Film reklamowy:

 

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/


ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU – TUTAJ