Korpus Solidarności

30 września 2020 (wtorek), godz. 10.00-12.00 – debata online Wolontariat kompetencyjny – jak firma może dzielić się czasem i umiejętnościami swoich pracowników? – zapisy TUTAJ


22 września (wtorek), godz. 15:00-17:00 – Jak uczyć za pomocą wolontariatu? Service Learning jako metoda zdobywania wiedzy i umiejętności przez społeczne zaangażowanie – zapisy TUTAJ


11 września (piątek), godz. 10:00-12:30 – Jak zacząć współpracę z biznesem i dlaczego nie należy się jej bać – zaproszenie na spotkanie on-line – zapisy TUTAJ


Szukasz na siebie pomysłu? Chciałbyś coś robić, ale nie wiesz w co się zaangażować? A może miałeś już doświadczenia z wolontariatem i poszukujesz inspiracji do dalszego działania?

Zostań Członkiem Korpusu Solidarności!

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie  kontynuuje swoje działania w zakresie wzmacniania i rozwoju wolontariatu w woj. mazowieckim, realizowane w ramach Partnerstwa dla Wolontariatu Programu Korpus Solidarności.

Korpus Solidarności jest programem, którego celem jest wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie w zakresie rozwijania, a także umacniania wolontariatu długoterminowego.

Program oparty jest na czterech współdziałających ze sobą obszarach działań, skoncentrowanych na wspieraniu:

 • wolontariuszy,
 • koordynatorów wolontariatu,
 • organizatorów wolontariatu,
 • otoczenia wolontariatu.

Celem Korpusu Solidarności jest:

 • wzmocnienie budowania wspólnot lokalnych;
 • umocnienie postaw obywatelskich w społeczeństwie;
 • budowanie pozytywnego wpływu na postrzeganie wolontariatu jako działalności wartościowej, atrakcyjnej, dostępnej dla każdego;
 • poprawa warunków potrzebnych do angażowania się w działania wolontariackie;
 • zwiększenie liczby wolontariuszy zaangażowanych w wolontariat długoterminowy;
 • stworzenie partnerskich relacji podmiotów zaangażowanych we wspieranie rozwoju wolontariatu w kraju;
 • stworzenie platformy wymiany doświadczeń i inspiracji dla organizatorów wolontariatu poprzez podnoszenie ich kompetencji w zakresie współpracy z wolontariuszami;
 • wsparcie dla organizatorów wolontariatu, które pozwoli rozwinąć działania z wolontariuszami, stworzy warunki do stałej, długoterminowej współpracy z ochotnikami;
 • przybliżenie zasad wolontariatu i zachęcenie otoczenia wolontariatu do podejmowania działań wolontariackich.

Będą one realizowane dzięki organizacji:

 • spotkań informacyjno-promocyjnych,
 • szkoleń z zakresu wolontariatu,
 • akcji społecznych,
 • poradnictwa specjalistycznego,
 • spotkań branżowych,
 • debat wolontariackich,
 • działań promocyjnych.

Program Korpusu Solidarności oferuje:

 • bezpłatny pakiet wsparcia, pomoc specjalistów oraz dostęp do materiałów i narzędzi zakresu organizacji i rozwoju wolontariatu;
 • refundację kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników z poza Warszawy(do wyczerpania budżetu);
 • wyżywienie podczas szkoleń, materiały do ćwiczeń oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń;
 • indywidualne wsparcie doradców;
 • certyfikat i rekomendacje dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie statusu „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom”,
 •  organizację konkursu na Wolontariusza Roku 2020.

Aby zostać członkiem Programu Korpus Solidarności, należy zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Wsparcie w ramach programu będzie realizowane do końca grudnia 2020

Spot radiowy programu:

Film reklamowy:

 

 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/


ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU – TUTAJ