Łącząc siły w budowaniu pomostów między generacjami. Poznaj Flexi.pl — partnera programu European Seniors Together

Flexi.pl działa w obszarze rynku rekrutacji, kierując swoją ofertę do działów HR i zapraszając to środowisko do aktywnego publikowania ogłoszeń o pracę. Poprzez ten proces chcemy wspierać poprzez tworzenie kultury organizacji opartych o różnorodność wiekową, jak również przeciwdziałać zjawisku ageizmu w procesach zatrudnienia. A także pokazywać, że stereotypowe sądy na temat kandydatów 50+ marginalizują ich rolę i wpływają pejoratywnie na społeczną świadomość. Na portalu Flexi.pl dostępne są zatem oferty pracy, których adresatami pozostaje Pokolenie Flexi.  Charakteryzując generację 50+ Anno Domini 2023 (w opozycji do tego, co pozostaje sferą obiegowych sądów) pozostaje ona otwarta na innowację i wiedzę. Posiada kompetencje twarde i miękkie (także w sferach technologicznych), chce pracować (wymiar tego zaangażowania może być różny: od pracy etatowej, po kontraktową, zleceniową czy freelancing). Potencjalny pracownik 50+ to także kandydat lojalny, wnoszący do zespołu filtry doświadczenia i roztropności, które w połączeniu z dynamiką i kreatywnością osób z młodszych generacji, tworzą wartościową podstawę.

Demograficzne wyzwania a rynek pracy

Obecnie rynek pracy zasilają cztery generacje (Baby boomers, Pokolenie X, Pokolenie Y, Pokolenie Z) a procesy demograficzne i związane z nimi starzenie się społeczeństw (widoczne w Europie, widoczne w Polsce) nie pozostają bez wpływu na podaż kandydatów. Co za tym idzie: oferta kierowana do nich powinna ewoluować. Portal Flexi.pl to przestrzeń, w której dyskutujemy o tej sytuacji, zapraszając do grona społeczności osobowości osób 50+, ekspertów z wielu dziedzin, pokazując, że dojrzałość dysponuje wieloma zasobami i warto się nimi dzielić. Obszar ten zaopiekowano na portalu poprzez propozycje ofert aktywności kulturalnych, społecznych (wolontariat), edukacyjnych (działalność UTW), a także szeroko rozumianą wiedzę. Jest ona w serwisie serwowana w treściach poradnikowych, w formatach wideo w formie cyklu #DoPowiedzenia, powraca w także kanałach komunikacji. Zarówno w newsletterze, jak i w naszych mediach społecznościowych, gromadzących społeczność Flexi.pl, inspirujemy do aktywności. I pokazujemy, że samo podejście do niej odbiega od tego upowszechnienia niegdyś wizerunku osób po 50. roku życia. Babcia i Dziadek, utożsamiani z siwymi włosami i poświęcający się jedynie wnukom, nie przystają już do tej rzeczywistości. Bo w podejściu pro age, przyszłość będzie miała srebrne włosy. Co potwierdzają już trendy marketingowe, np. Wonderful Age za Depositphotos, bankiem zdjęć i treści, który potencjał roku 2023 odnosi do starzenia się populacji.

Profil Pokolenia Flexi

Reprezentanta Pokolenia Flexi cechują otwartość, witalność i potrzeba bycia na bieżąco — zarówno w kontekście zawodowym, stąd np. naturalny rozwój sekcji Bazy Specjalistów, dostępnej w ekosystemie serwisu. To tam zgłaszają bowiem osoby 50 plus, które poszukują zatrudnienia i otwarcie w formie opublikowanej wizytówki, o tym mówią. Eksponując w obrębie portalu to, czym się mogą się pochwalić na zawodowej drodze i jednocześnie ukierunkowując rekruterów na obszary kompetencyjnie istotne w dorobku zawodowym i planach na przyszłość. Obecność w przestrzeni portalu osobowości, które chętnie opowiadają o swojej pasji, pokazuje także, że potrzeba rozwoju nie ma jednej definicji. I można z najdrobniejszego elementu, z pozoru błahej czynności, uczynić oś aktywności i ważny cel życiowy, także po 50 roku życia. Bo wiek mentalny a wiek metrykalny, liczby w numerze PESEL, nie muszą być ze sobą utożsamiane.

Flexi.pl partnerem programu European Seniors Together

Portal Flexi.pl chętnie uczestniczy w różnych wydarzeniach, dotyczący sprawdzianów, przed którymi stają osoby 50+. A są to inicjatywy odpowiadające na pytania o współczesny rynek zatrudnienia. Czy portretujące wyzwania, z którymi ma on do czynienia. Są to także wydarzenia, gdzie osią pozostają człowiek 50+, jego aktywność, życiowe cele, oraz wszelkie inicjatywy, których idea zasadza się na sprzeciwie wobec ostracyzmu pokoleń, wspieraniu różnorodności i budowaniu pomostu międzypokoleniowego. Taka współpraca, przynosząc wymierne rezultaty, implikuje też dyskurs społeczny. I buduje świadomość, jak ważne jest promowanie dojrzałości.

Znamienne zatem, że Flexi.pl dołącza jako partner do realizacji projektu Erasmus plus, którego centrum pozostają współpraca pokoleń, mentoring oparty o wymianę wiedzy i doświadczeń, społeczny charakter inicjatywy i wartość efektów współpracy.

Wspieramy ideę Seniors Experts i rekrutacji wolontariuszy 60+, którzy na krótko przed emeryturą i w jej trakcie, staną się mentorami  i podzielą się wiedzą, zasobami, doświadczeniem, edukując ludzi młodych, rozpoczynających zawodową ścieżkę. Misja ta koresponduje z Flexi.pl, pokazując, że aktywność Silversów, niejedno ma imię. Ale przepływ wiedzy i doświadczenia pomiędzy różnymi generacjami odbywać się może w atmosferze szacunku, otwartości na siebie, z poszanowaniem dla różnorodności. Kibicując ideom rozwijania dialogu międzypokoleniowego i aktywnemu transferowi wiedzy pomiędzy generacjami, wyrażamy to poparcie poprzez partnerstwo w projekcie European Seniors Together.

Dowiedz się więcej o Flexi.pl.

Dołącz do społeczności i zasubskrybuj nasz newsletter, który pokazuje nowe możliwości dla Pokolenia Flexi.

Autorka wpisu:

Beata Ryba, marketing director Flexi.pl

Więcej o projekcie “European Seniors Together” przeczytasz tutaj.

Aby być z nami na bieżąco zapraszamy tutaj:

 

Total Page Visits: 223