lokalne spotkania branżowe

To spotkania organizatorów wolontariatu działających w podobnej dziedzinie np. pracownicy socjalni, instytucje kultury, koordynatorzy wolontariatu pracowniczego. Każde spotkanie ma swój temat przewodni aktualny dla danej grupy. Jednym z istotnych celów spotkań jest networking, nawiązywanie relacji i współpracy, dzielenie się pomysłami, które sprawdzają się w danej branży.