Mentoring across borders – nowy projekt w naszym Stowarzyszeniu!

Projekt MAB ma na celu rozwój hubów mentorskich w krajach Europy Wschodniej i Południowej, które będą organizować i szkolić ekspertów w wieku 50+ jako mentorów. Wolontariusze ci będą pomagać młodszym osobom w wieku 18-30 lat, w tym osobom zagrożonym marginalizacją, w rozwijaniu umiejętności zawodowych i wchodzeniu na rynki pracy w Unii Europejskiej i poza nią.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata i stworzy platformę internetową, która pomoże dopasować mentorów i mentees: seniorzy-mentorzy zaoferują swoją wiedzę i doświadczenie, a młodsze osoby będą mogły zarejestrować się w celu uzyskania poradnictwa w interesującej je dziedzinie.

 • Mentorzy: Osoby powyżej 50 roku życia, które są zainteresowane oferowaniem dobrowolnego mentoringu zawodowego młodszym osobom.

 

 • Mentees: Młodzi ludzie w wieku 18-30 lat, którzy są zainteresowani otrzymaniem porady i wskazówek dotyczących ich rozwoju zawodowego.

 

 • Mentoring hubs: Organizacje, które chciałyby szkolić przyszłych mentorów i kojarzyć ich z mentees.

 

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU MAB

 • PONAD GRANICAMI

Projekt daje możliwość transgranicznej współpracy pomiędzy mentorami i mentees poprzez platformę MAB.

 • PAN-EUROPEJSKI

Ułatwiona jest współpraca i tworzenie sieci hubów doradczych pomiędzy krajami europejskimi.

 • PERSONALIZOWANE

Poradnictwo dla mentees jest indywidualnie zaprojektowane pod kątem ich osobistych potrzeb.

 

NASZA METODOLOGIA

 • ROZWÓJ METODOLOGII MAB

Opierając się na udanych programach mentorskich, zespół MAB opracuje solidną, ukierunkowaną metodologię mającą na celu stworzenie międzynarodowego połączenia pomiędzy mentorami i mentees.

 • ROZWÓJ PLATFORMY

Dopasowanie mentorów do ich podopiecznych będzie odbywać się poprzez platformę MAB, na której będą określone kryteria identyfikacji potrzeb i wspierania doświadczeń mentorskich.

 • TWORZENIE OŚRODKÓW MENTORINGU

Dziewięć ośrodków mentorskich zostanie utworzonych w Albanii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech i w Polsce, a ich głównym zadaniem będzie szkolenie mentorów i kojarzenie ich z mentees. Zapraszamy również inne organizacje do zostania hubami mentorskimi!

 • SZKOLENIE MENTORÓW

Minimum 120 mentorów zostanie przeszkolonych przez Mentoring Hubs i będzie dostępnych poprzez platformę MAB, aby prowadzić wybrane młodsze osoby.

 • ZAPROSZENIE DLA PODOPIECZNYCH

Minimum 120 młodszych osób w wieku 18-30 lat będzie mogło zarejestrować się na platformie w okresie sześciu miesięcy i otrzyma mentoring poprzez program MAB i jego mentorów.

 • 6-MIESIĘCZNE PROGRAMY MENTORINGOWE

Programy Mentoringowe MAB będą realizowane dwukrotnie przez okres do 6 miesięcy i będą dostosowane do potrzeb każdego mentee.

 • EWALUACJA

Program MAB będzie oceniany przez wszystkich interesariuszy (mentorów, mentee, instytucje, partnerów) w celu uzyskania kompleksowego obrazu dla ulepszeń i dostosowań.

________________________________________

NASZA WIZJA

 1. Wsparcie gospodarki poprzez wzmocnienie siły roboczej krajów uczestniczących.
 2. Wykorzystanie bogactwa wiedzy i doświadczenia osób starszych z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki.
 3. Prowadzenie młodszych profesjonalistów do zwiększenia ich aktywności zawodowej i osobistej, a zwłaszcza obywatelskiej.
 4. Wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i solidarności między pokoleniami poprzez współpracę.
 5. Przyczynienie się do dobrostanu psychicznego zarówno osób starszych poprzez ich dobrowolny wkład w życie społeczne, jak i osób młodszych poprzez ich wzmocnione zaangażowanie w życie społeczne.
 6. Dostarczenie dowodów na znaczenie mentoringu dla decydentów politycznych.
 7. Kontynuacja i dalszy rozwój udanych programów mentorskich, takich jak EvolYou. Projekt ten zmobilizował 90 starszych osób z 6 krajów, które mentorowały 187 młodszym osobom z grup zagrożonych, aby wspierać ich rozwój osobisty i zawodowy.

PARTNERZY PROGRAMU MAB:

 1. CESES
 2. 50plus Hellas
 3. Senior Experten Services ?
 4. Volontariato Torino ETS
 5. AGE platform Europe
 6. Centrum Wolontariatu Europejskiego – CEV
 7. Seniores Italia Lazio ?
 8. Cypryjskie Obserwatorium Trzeciego Wieku
 9. Druzhestvo Znanie
 10. Önkéntes Központ Alapítvány
 11. Auleda Lokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego Vlore
 12. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
 13. Volontari Senior Professionali ODV

________________________________________

WWW.MAB-PROJECT.EU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Pozostałe projekty unijne w naszym Stowarzyszeniu pod tym linkiem.

Aby być z nami na bieżąco zapraszamy tutaj:

 

Total Page Visits: 899