staż/mentoring

MENTORING DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU Z WARSZAWY
Pracujesz z wolontariuszami?
A może chciałbyś/abyś zobaczyć, jak ta praca wygląda w innej instytucji?

Zapraszamy Cię do udziału w mentoringu. Nasz program, to szczególna forma wsparcia koordynatorów, którzy chcą  rozwinąć swoje umiejętności w zakresie organizowania i zarządzania wolontariatem pod okiem doświadczonych koordynatorów w wybranych warszawskich placówkach.

Uczestnicy mają możliwość indywidualnej pracy z opiekunem-mentorem – razem ustalają poprzez jakie aktywności realizowane przez gospodarza stażysta pozyska nowe kompetencje.  Działanie trwa 15 godzin, których harmonogram realizacji jest wspólnie ustalany. Udział w mentoringu zakłada współpracę podopiecznego i opiekuna – doświadczonego koordynatora, tak by osoby początkujące mogły pozyskać  nowe umiejętności lub poszerzyć te już zdobyte w zakresie wolontariatu.

Mentoring dotyczy tematów związanych z organizowaniem wolontariatu np. rekrutacją wolontariuszy, motywowaniem, organizacją pracy, specyfiką współpracy z poszczególnymi grupami czy innymi zagadnieniami, które mogą być rozwijające dla stażysty, a w których doświadczenie ma opiekun.

Ze względu na obecną sytuację dopuszczamy możliwość realizacji stażu zarówno w ramach osobistego spotkania (jeśli będzie taka możliwość), spotkań zdalnych np. na platformie zoom lub w sposób mieszany.

By zgłosić się do udziału w stażu należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY dostępny online lub w FORMIE PAPIEROWEJ wypełnić i przesłać na adres podany w formularzu.


STAŻ DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU Z MAZOWSZA

Zapraszamy koordynatorów wolontariatu z terenu województwa mazowieckiego do udziału w stażu. Nasz program, to szczególna forma wsparcia koordynatorów, którzy chcą  rozwinąć swoje umiejętności w zakresie organizowania i zarządzania wolontariatem pod okiem doświadczonych koordynatorów w wybranych warszawskich placówkach.

Uczestnicy mają możliwość indywidualnej pracy z opiekunem stażu– razem ustalają poprzez jakie aktywności realizowane przez gospodarza stażysta pozyska nowe kompetencje.  Działanie trwa 15 godzin, których harmonogram realizacji jest wspólnie ustalany. Udział w stażu zakłada współpracę stażysty i opiekuna – doświadczonego koordynatora, tak by osoby początkujące mogły pozyskać  nowe umiejętności lub poszerzyć te już zdobyte w zakresie wolontariatu.

Staż dotyczy tematów związanych z organizowaniem wolontariatu np. rekrutacją wolontariuszy, motywowaniem, organizacją pracy, specyfiką współpracy z poszczególnymi grupami czy innymi zagadnieniami, które mogą być rozwijające dla stażysty, a w których doświadczenie ma opiekun.

Ze względu na obecną sytuację dopuszczamy możliwość realizacji stażu zarówno w ramach osobistego spotkania (jeśli będzie taka możliwość), spotkań zdalnych np. na platformie zoom lub w sposób mieszany.

By zgłosić się do udziału w stażu należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY dostępny online lub w FORMIE PAPIEROWEJ wypełnić i przesłać na adres podany w formularzu.


Gospodarzami staży i mentoringu w tym roku są:

Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

Biblioteka Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Fundacja Robinson Crusoe