Nasze doświadczenie

Wolontariat Pracowniczy to realizowany przez SCW od 2002 roku program wspierania rozwoju wolontariatu pracowniczego. Jest pierwszą tego typu pozarządową inicjatywą w Polsce.

 

 • W oparciu o naszą wiedzę, sprawdzone narzędzia i wieloletnią praktykę pomagamy pracodawcom tworzyć programy spójne z misją i strukturą ich
 • Oferujemy wsparcie dla pracowników-wolontariuszy i koordynatorów
 • Prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej, koordynatorów i
 • Organizujemy konferencje, seminaria, wizyty studyjne (w Polsce i za granicą) eventy z udziałem wolontariuszy, akcje
 • Administrujemy programy WP na zlecenie
 • W 2008, 2012, 2019 przeprowadziliśmy Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego, które są jedynym dostępnym w Polsce kompleksowym materiałem badawczym na ten
 • Byliśmy organizatorem pierwszego w Polsce konkursu o wolontariacie pracowniczym 100Procent Nagrody Wolontariatu Pracowniczego 100procent.org.pl
 • Byliśmy członkiem powołanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Międzysektorowego Zespołu Roboczego Europejskiego Roku Wolontariatu 2011
 • We współpracy z MPiPS oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce współtworzyliśmy koncepcję promocji najważniejszego wydarzenia Europejskiego Roku Wolontariatu jakim był EYV2011 Tour (Pawilon ERW2011).
 • Współpracujemy z ponad 40 firmami realizującymi działania CSR i wolontariatu pracowniczego, instytucjami publicznymi i mediami opiniotwórczymi.
 • Uczestniczymy w międzynarodowych projektach in.: Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego, Give&Gain Day, program Engage.
 • Należymy do międzynarodowej sieci CSR360 Global Partner