Grundtvig

 

llp_logo

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu realizowało Projekt Partnerski Grundtviga Programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig w terminie od 01.08.2012 do 31.08.2014.

Partnerami w projekcie były następujące organizacje:

 1. Szepmuveszeti Muzeum / Museum of Fine Arts – Węgry, Budapeszt (Koordynator projektu), koordynatorem projektu jest Edina Deme; www.szepmuveszeti.hu/web/guest/szepmuhely/docent
 2. National Association of Principals and Deputy Principals – Irlandia, Dublin (Partner), koordynatorem projektu jest Gerard Looney; www.napd.ie
 3. Antalya Memural Dernegi – Turcja, Antalya (Partner), koordynatorem projektu był/jest Erdem Uysal/Fuat Sen.
  www.anmed.net
 4. Celé česko čte dětem / Every Chech Reads to Kids – Czechy, Ostrava (Partner), koordynatorem projektu jest Eva Katrušakova: www.celeceskoctedetem.cz
 5. Senioruniversitetet i Sveio Kommune – Norwegia, Sveio (Partner), koordynatorem projektu jest Olav Bergmaal; www.sveio.kommune.no
 6. Instituto Galego de Consumo – Hiszpania, Santiago de Compostela (Partner), koordynatorem projektu jest Esther Alvarez Fernandez; http://igc.xunta.es
 7. Proacademy – Słowacja, Bratysława (Partner), koordynatorem projektu jest Jan Kelo; www.proacademy.sk
 8. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – Polska, Warszawa (Partner), koordynatorem projektu jest Anna Leszczyńska-Stecka.

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidziany na lata 2007-2013. Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Program ma się przyczynić do podnoszenia jakości i zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie.

Cele główne projektu

Wypracowanie przez organizacje partnerskie jednolitej koncepcji dotyczącej rozwoju i promocji wolontariatu (edukacji). Znalezienie odpowiedzi na pytanie jakie metody szkolenia  i zarządzania powinny być stosowane, jakie tematy powinny poruszone, jak korzystać z technologii, jak korzystać z  wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami.

Bardzo ważne dla projektu  było także aktywne włączenie grupy docelowej w podejmowane działania i wymianę doświadczeń.

W ramach projektu poza jego promocją i upowszechnianiem  wśród pracowników, współpracowników, wolontariuszy, uczestników szkoleń zrealizowano 9 spotkań zwanych „SERVE meetings” w następujących terminach:

 • 10.11.-14.11.2012      Węgry, Budapeszt
 • 23.02.-27.02.2013      Irlandia, Cork
 • 13.04.-17.04.2013      Turcja, Antalya
 • 01.06.-05.06.2013      Norwegia, Sveio
 • 26.09.-30.09.2013      Słowacja, Bratysława
 • 09.11.-13.11.2013      Hiszpania, Santiago de Compostela
 • 08.03.-12.03.2014      Czechy, Ostrava
 • 03.05.-07.05.2014      Polska, Warszawa
 • 07.06.-10.06.2014      Węgry, Budapeszt

Spotkania zostały zorganizowane przez koordynatorów państw goszczących.

W ramach zrealizowanych spotkań zapoznaliśmy się z organizacją goszczącą oraz poznaliśmy inne organizacje z danego kraju zajmujące się różnymi aspektami wolontariatu poprzez prezentacje i wizyty studyjne, poznaliśmy możliwości pracy wolontariackiej w nawiązaniu do  potrzeb danego kraju, spotkaliśmy się z wolontariuszami, koordynatorami wolontariatu (słuchaczami). Dodatkowym atrakcyjnym uzupełnieniem pracy merytorycznej był komponent socjalno-kulturalny umożliwiający zapoznanie się ze zwyczajami i kulturą kraju goszczącego w trakcie spotkań z uczestnikami projektu, wspólnych wycieczek, wydarzeń kulturalnych, itp.

Jednym z rezultatów projektu jest przygotowanie publikacji o wolontariacie w j. angielskim Grundtvig booklet (pdf).

Tematy poruszane, przez koordynatorów lokalnych, w przygotowanym opracowaniu dotyczą aspektów praktycznych w pracy wolontariackiej takich jak np. realizowanie  programów wolontariackich, wolontariatu w biznesie, zarządzania wolontariuszami, rekrutacji i szkoleń, promocji programów wolontariackich, aspektów prawnych.