Pomyśl o sobie – wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych

Stowarzyszenie OPTA i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zapraszają rodziny osób przewlekle chorych/niepełnosprawnych do udziału w projekcie „POMYŚL O SOBIE – wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych”.

Działania skierowane są do osób, które

 • Opiekują się osobą przewlekle chorą/niepełnosprawną w rodzinie
 • Mają poczucie, że brakuje im siły i środków, by zająć się sobą
 • Czują się wypalone i nadmiernie obciążone
 • Potrzebują wsparcia
 • Decydują się odejść na chwilę od chorego i poświęcić część swojego czasu na poprawę kondycji psychicznej własnej i całej rodziny

Dla uczestników projektu zaplanowano

 • Diagnozę potrzeb i problemów rodziny.

Umożliwi to rodzinom skorzystanie z działań adekwatnych do ich potrzeb. Odpowiedzią na te potrzeby będzie zaproszenie poszczególnych osób, rodzin, wymienionych poniżej działań:

 • psychologiczne wsparcie indywidualne dla dorosłych członków rodzin osób chorych

Celem jest pomoc w radzeniu sobie z ograniczeniami i problemami. Terapeuta pomaga w zmianie stosunku do problemów, w odnalezieniu zasobów osobistych i źródła wsparcia;

 • terapia rodzin

W rodzinach z osobą przewlekle chorą często dochodzi do pogorszenia relacji między jej członkami –  obwiniania, złości, wzbudzania poczucia winy. Terapia będzie pomocna w zrozumieniu wzajemnych wpływów w rodzinie, przyczyn powstałych problemów i wypracowaniu satysfakcjonujących sposobów reagowania na trudności;

 • grupa wsparcia, z elementami edukacyjnymi dla dorosłych – opiekunów

będzie pomocna w identyfikowaniu własnych potrzeb, celów życiowych, zachęci i pomoże w odkrywaniu sposobów dbania o siebie, relaksacji. Pomocna będzie też w zmianie postawy wobec siebie i chorego. Pozwoli wyjść z izolacji i nauczyć się czerpać wsparcie z obecności innych osób, mających podobne problemy;

 • wsparcie indywidualne dla dzieci z rodzin osób chorych

Głównym celem spotkań  będzie wzmocnienie poczucia ważności  uczuć  potrzeb dziecka, uczenie ich wyrażania oraz korzystania ze wsparcie dorosłych;

 • warsztaty pracy ze stresem

Będą pomocne w lepszym radzeniu sobie ze skutkami wypalenia i przeciążenia poprzez aktywny udział w zajęciach i uczenie się metod pracy ze stresem. Zdobyte umiejętności pozwolą na samodzielne korzystanie z proponowanych technik radzenia sobie ze stresem i kontynuację ćwiczeń po zakończeniu projektu;

 • warsztaty umiejętności psychologicznych dla rodziców i dzieci

Pozwolą na poprawę relacji między rodzicami a dziećmi, na odbudowę zaufania, wspólną zabawę i lepsze poznanie swoich potrzeb i ograniczeń. Przykłady tematów spotkań: „Cieszyć się sobą – dobre chwile z rodzicem”, „ Komunikacja wspierająca”, „Role dzieci w rodzinie z problemem” i inne.

 • powołanie grupy „ Liderzy Zmiany”, której celem będzie przygotowanie się do samoorganizowania.

Wyłoniona spośród uczestników grupa ”liderów” przygotuje się do budowania grup wsparcia, wymianę doświadczeń i pomocy wzajemnej.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu wolontariuszy, w partnerstwie z organizacją Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Wolontariusze zostaną przygotowani do opieki nad osobami chorymi oraz dziećmi, co umożliwi udział członków ich rodzin w projekcie

Zapraszamy

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 16, pod numerem 22 424 09 89 i 22 622 52 52 lub mailowo na adres: biuro@opta.org.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny

Więcej informacji o projekcie na stronie www.opta.org.pl

Stowarzyszenie OPTA

logoOPTAStowarzyszenie OPTA powstało w 1996 roku. Od początku swojego istnienia działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności rodzin przeżywających kryzysy związane z różnorodnymi problemami. Najdłuższe doświadczenie Stowarzyszenie ma w zakresie pomocy terapeutycznej, edukacyjnej i wsparcia udzielanego rodzinom i/lub poszczególnym jej członkom.

Zespół Stowarzyszenia OPTA składa się ze specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii, prawa, trenerów i szkoleniowców. Od wielu lat realizujemy również specjalistyczne projekty adresowane do osób doznających przemocy. Ponadto prowadzimy działania edukacyjne i interwencyjne w szkołach, adresowane do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Prowadzimy szkolenia dla profesjonalistów pracujących z rodzinami i/lub poszczególnymi jej członkami.

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

baner-small