Projekt “Lokomotywa Zmian”

Lokomotywa Zmian to innowacyjny projekt, w trakcie którego, czterdzieści, aktywnych zawodowo, osób w wieku 55+ będzie mogło spróbować sił w działaniach środowiskowych. To przestrzeń wymiany i twórczej pracy tworzona przez  ludzi z doświadczeniem, pasją, marzeniami,  chęcią działania i angażowania się w wolontariackie inicjatywy mające wpływ na rozwój różnych grup i społeczności.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracodawców gotowych wspierać swoich pracowników 55+ w procesie rozwijania ich potencjału społecznego oraz pracowników, pragnących wziąć udział w niezwykłej podróży, dzięki której odkryją moc, która w nich drzemie oraz energię płynącą z pomagania i dzielenia się swoim doświadczeniem.

Lokomotywa Zmian dopiero rusza, dokąd pojedzie będzie zależało od wszystkich uczestników współtworzących projekt na każdym jego etapie. Zapewniamy moc pozytywnej energii, wiele inspirujących spotkań, wsparcie doświadczonych, animatorów, socjologów, coachów i praktyków wolontariatu, stałą wymianę doświadczeń i pomysłów. Wierzymy, iż uczestnicy projektu staną się w przyszłości liderami zmian w swoim otoczeniu i społeczności lokalnej.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu już w kwietniu 2015.

Kontakt do organizatorów: lokomotywa@wolontariat.org.pl, tel. 22 635 27 73

Projekt „Lokomotywa zmian. Senioralne działania środowiskowe” realizowany jest w partnerstwie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Centrum Wolontariatu w Tysvaer, Norwegia. Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

baner-small