KONKURS KOORDYNATOR i WOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI – zgłoś swojego kandydata

Doceń koordynatora wolontariatu! Doceń także wolontariusza! Zostało już tylko kilka dni, żeby docenić swojego kandydata!
Centrum Wolontariatu w Warszawie – partner regionalny Korpusu Solidarności zaprasza koordynatorów i koordynatorki wolontariatu z Mazowsza do udziału w konkursie Koordynator i Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności!
Doceń koordynatora wolontariatu, podziękuj mu za codzienną pracę, zaangażowanie w organizację działań wolontariackich i wsparcie, jakie oferuje ochotnikom!
Doceń swojego wolontariusza! Nie czekaj do Dnia Wolontariusza, aby podziękować swojemu wolontariuszowi – każdy moment jest na to odpowiedni!
Celem konkursu jest wyrażenie uznania dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.
Zadbaj, aby inni poznali sylwetkę wolontariusza – osoby, która wspiera Twoją organizację, daj szansę innym, aby zainspirowali się postawą Twojego bohatera.
Konkurs promuje wartościowe postawy społeczne, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania wolontariuszy. Jego celem jest docenienie ochotników, zwrócenie uwagi na ważną rolę, jaką pełnią wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne. Konkurs ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów.
W konkursie można zgłosić koordynatora wolontariatu i wolontariusza z organizacji, która przystąpiła do Korpusu Solidarności – zarówno pojedynczą osobę, jak i grupę koordynatorów, kandydaci mogą zgłaszać się osobiście lub być nominowani przez inne osoby. W regulaminie konkursu opisujemy szczegółowo warunki udziału, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów.
Jesteśmy pewni, że konkurs da Wam możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek koordynatorów, wyjątkowych działań, jakie podejmują na rzecz rozwoju działań ochotniczych, a także do podzielenia się refleksjami na temat tej formy działalności.
Sylwetki laureatów zaprezentujemy w czasie gali wolontariatu, a także przedstawimy w serwisach internetowych i mediach społecznościowych Centrum Wolontariatu w Warszawie, Korpusu Solidarności i NIW-CRSO.
Konkurs trwa do dnia 22 października 2020 r. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie WebAnkieta.
Formularz zgłoszeniowy koordynator- https://konkurskoordynator.webankieta.pl
Formularz zgłoszeniowy wolontariusz –https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/
Regulamin Konkursu:
Koordynator: https://wolontariat.waw.pl/news-4068/
Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.

 

Total Page Visits: 857