Olga Ślifirska! Nasza kandydatka na Koordynatora Roku Korpusu Solidarności!

🥰Nie jest zwyczajną koordynatorką wolontariatu. Energiczna trzydziestoparolatka, absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS, która ma duże doświadczenie w pracy z różnymi środowiskami zarówno w obszarze koordynowania programów, jak i wspierania działań danej grupy, czy danej organizacji.
🏆Olga Ślifirska! Nasza kandydatka na Koordynatora Roku Korpusu Solidarności!
📌Jako absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Projektami i szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego jest też trenerką i autorką wielu programów szkoleń m.in. z zakresu wolontariatu. Dzięki temu może na co dzień wspierać wolontariuszy i wolontariuszki w poszerzaniu ich kompetencji i umiejętności z zakresu m.in. komunikacji społecznej czy udziału w procesach grupowych.
📌Dla koordynatorki wolontariatu w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, głównymi priorytetami do działań są poszanowanie dla każdej z osób, a także otwartość oraz uważność na potrzeby i oczekiwania tych, którzy przyjmują zaproszenie do udziału w międzypokoleniowym wolontariacie długoterminowym (który trwa w Muzeum dwanaście miesięcy). Te założenia są podstawą dobrej komunikacji i budowania relacji sprzyjającej wspólnym działaniom, z osobami, które reprezentują różne pokolenia, mającymi odmienne doświadczenia oraz inne potrzeby.
📌Olga działa w obszarze wolontariatu od wielu lat. Była wolontariuszką w fundacji Robinson Crusoe, która wspiera w procesie usamodzielnienia młodzież pozostającą w pieczy zastępczej – współpracowała przy organizacji i prowadzeniu obozów dla młodzieży oraz koordynowała projekt Abdull (pomoc w usamodzielnieniu uchodźcy z Somali). Przygotowywała również szkolenia o i dla wolontariuszy i wolontariuszek – przygotowywała do pracy wolontariuszy Stadionu Narodowego czy Centrum Myśli Jana Pawła II. Dziś wszystkie te niezwykle różnorodne doświadczenia wykorzystuje w budowaniu relacji i obszaru do działań w ramach międzypokoleniowego wolontariatu długoterminowego w Muzeum, którego otwarcie przypadło na czas pandemii. Zbudowała 70 osobowy zespół zaangażowany w kształtowanie relacji Muzeum z odbiorcami i tworzenie przestrzeni do realizacji projektów partycypacyjnych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jej otwartość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz umiejętności komunikacyjne i organizacyjne. Dzięki nim potrafi zaangażować osoby w różnym wieku i dać im odpowiednie wsparcie, gdy tego potrzebują dbając o stały przepływ dobrej energii w tej grupie, w zespole, wśród gości, którzy przychodzą do Muzeum.
Konkurs jest organizowany w ramach programu Korpus Solidarności.
Total Page Visits: 1421