Klaudia Flis – nasza kandydatka na Wolontariusza Roku Korpusu Solidarności!

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przedstawiamy naszą kandydatkę do tytułu Wolontariusza Roku 2020 Korpusu Solidarności.
🏆Poznajcie Klaudię Flis z Oratorium św. Jana Bosko w Żyrardowie!🥰
📌Klaudia Flis jest zaangażowana w wolontariat od 6 lat. Organizacją, w której rozpoczęła się jej aktywność jest Oratorium św. Jana Bosko i w nim również realizuje się najpełniej do chwili obecnej. Nie mniej jednak, jest w ciągu każdego roku wiele momentów, w których angażuje się na rzecz takich organizacji i podmiotów jak: Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS, parafia św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie oraz Ośrodek Młodzieżowy “Emaus” z Czerwińska nad Wisłą.
📌W Oratorium św. Jana Bosko Klaudia jest wolontariuszką w roli animatora salezjańskiego. Od pierwszych tygodni w organizacji jej zaangażowanie polegało na współorganizowaniu gier, zabaw i różnych ciekawych animacji i wydarzeń dla dzieci przychodzących każdego popołudnia do Oratorium. Z upływem czasu i nabieraniem coraz większego doświadczenia i odwagi jej posługiwanie nabierało coraz większego natężenia. Była szefową organizacji festynu dla około 300 uczestników, animowała muzycznie wiele spotkań w Oratorium i parafii wielokrotnie przygotowywała organizację półkolonii i kolonii oratoryjnych. Koniec roku 2019 przyniósł nowe zaangażowanie, jakim jest prowadzenie pod względem formacyjno-organizacyjnym młodszej grupy wolontariuszy Oratorium. Do chwili obecnej Klaudia realizuje to zadanie z pełnym zaangażowaniem, prowadząc grupę liczącą średnio 10 wolontariuszy i w tym trudnym czasie epidemii rozbudzając ich motywacje, tak, aby jak najlepiej rozwijali się jako animatorzy salezjańscy. Ponadto w tym roku Klaudia kontynuowała swoje zaangażowanie w prowadzenie Fanpage’a Oratorium na Facebook-u oraz sama się szkoliła biorąc udział w zaawansowanych warsztatach malowania twarzy. Postawą Klaudii jest jej ciche zaangażowanie się w wiele codziennych spraw potrzebnych do wykonania w Oratorium. Rok 2020 ujrzał uzupełnioną kronikę Oratorium, którą Klaudia przygotowywała w domu, nie wspominając nawet, że robi coś dodatkowego, do wykonania czego trudno jest znaleźć ochotnika. Dzwoniąc do Klaudii z prośbą o pomoc w jakiejś nagłej sprawie, najczęściej otrzymuje się wsparcie od razu.
📌Od momentu rozpoczęcia współpracy z Klaudią Flis można zaobserwować wysoki poziom poczucia obowiązku u niej samej, jak też u części wolontariuszy, z którymi Klaudia ma największy kontakt. W codziennym życiu Oratorium Klaudia wprowadza atmosferę dobrej współpracy i poświęcenia, wyrażającą się w pozytywnym i, co ważne, ochoczym odpowiadaniu na potrzeby innych. Przykładem mogą być scenariusze różnych animacji dla dzieci, które Klaudia przygotowywała poświęcając czas swego wypoczynku. Ponadto, Klaudia posiada taką umiejętność, by ze swojego wolontariatu nie zrobić “wydarzenia”, w obsługę którego musi być zaangażowanych dodatkowo kilka innych osób. Potrafi przygotować sobie przedpole do zrealizowania swojej aktywności, a po jej przeprowadzeniu pozostawić porządek, tak, aby z miejsca i sprzętów, mogli w przyszłości skorzystać inni wolontariusze i uczestnicy Oratorium. Ta postawa, dzięki Klaudii, udziela się też innym wolontariuszom. Ponadto, Klaudia jest bardzo kreatywna w tym co robi. Wiąże się to na pewno z dobrym wykorzystaniem przez nią szkoleń, w których uczestniczyła, jakkolwiek widać jednak, że potrafi być spontaniczna w trakcie rekreacji z dziećmi i obserwować ich reakcje, możliwości i pragnienia, czego najlepszym rezultatem w trakcie wspólnie spędzonego czasu jest ogromna radość wśród uczestników spotkania.
📌Na szczególne wyróżnienie w pracy wolontariackiej Klaudii zasługuje prowadzenie grupy młodszych wolontariuszy, z którymi spotyka się regularnie raz w tygodniu, omawiając tematy rozwijające ich pod kątem intelektualno-duchowym, jak również ćwicząc z nimi jak najlepsze rozwiązania potrzebne w pracy animacyjno-wychowawczej z dziećmi. Koniec jednego i początek nowego roku szkolnego przynosi najczęściej zmianę opiekuna danego rocznika wolontariuszy. We wrześniu 2020 roku została podjęta decyzja, by Klaudia kontynuowała opiekę nad dotychczas prowadzoną grupą, co wywołało ogromną radość wśród jej członków. Sytuacja ta dowodzi, że Klaudia przeżywa swój wolontariat z ogromnym zaangażowaniem we wszelkich wymiarach i przynosi on bardzo wiele pozytywnych owoców dla samego stowarzyszenia Oratorium, jak też osób uczestniczących w jego codziennym życiu.
📌Ważną innowacją w działaniach Oratorium jest jakość dekoracji miejsca, czyli sal i korytarzy, które dzięki Klaudii stają się milsze i dzięki temu jest większa szansa, by osoby przebywające w Oratorium poczuły się w nim jak w swoim drugim domu. Również dzięki pracy wolontariackiej Klaudii w Oratorium rozwinęła się akcja profesjonalnego malowania twarzy. Na festynach i wydarzeniach typu półkolonie stoiska malowania twarzy się powiększyły, a w ciągu zeszłego roku Klaudia przeprowadziła dla kilku osób warsztaty o tej tematyce.
📌Na szczególne osiągnięcie Klaudii w Oratorium zasługuje przede wszystkim jej rozpoznawalność i umiejętność nawiązywania przyjaźni. Potwierdzeniem tego są sytuacje, kiedy dzieci, znające ją z akcji wakacyjnej lub animacji w ciągu roku przy kolejnych spotkaniach krzyczą np.: “Nasza Pani! Jak, fajnie!”.
📌Klaudia ma w sobie dużo wewnętrznego ciepła i empatii, dzięki czemu łatwo wzbudza zaufanie u innych. W połączeniu z wiedzą o potrzebie integralnego wychowywania dzieci, wykorzystuje ten atut poprzez zainteresowanie się życiem dziecka w pełni, np. widząc przy organizacji zabawy, że jakieś dziecko nie bawi się i widać u niego smutek, to Klaudia szybko i z pełnym taktem zainteresuje się daną osobą, znajdzie czas na rozmowę i potrzebne towarzyszenie. Zatem zdolność mocnego poświęcenia się jest kolejną cechą charakteryzującą Klaudię w sposób bardzo wyraźny.
📌Klaudia potrafi żartować z samej siebie, reagować rozładowującym napięcie śmiechem w sytuacjach stresowych. Dlatego w pracy z młodymi wolontariuszami jest to bardzo pozytywnie odbierane przez tych świeżych adeptów, gdy przeżywają oni pewne stresy przy podejmowaniu swoich pierwszych aktywności i konkretnych zadań do wykonania.
W swojej pracy wolontariackiej, na pewno kieruje się wartościami płynącymi z Ewangelii. Wśród nich szczególnymi są radość i miłość, która u niej wyraża się też bardzo zauważalnie poprzez dyspozycyjność i solidność.
Konkurs jest organizowany w ramach programu Korpus Solidarności.
Total Page Visits: 1212