I miejsce w Konkursie Koordynator Wolontariatu Roku 2020 otrzymał Jakub Nowak z Pogotowia Harcerzy o Harcerek ZHR

Jakub Nowak podjął wyzwanie zorganizowania i koordynowania wolontariatu w obliczu panującej pandemii. Kieruje pracą rzeszy wolontariuszy, którzy niosą pomoc i wsparcie seniorom i innym potrzebującym osobom. Wykazał się nie tylko dużym talentem logistycznym, ale jest także jest świetnym liderem, który angażuje często nieznanych sobie ludzi do wspólnego działania. Jest przykładem na to, że koordynator to osoba,  która potrafi zagospodarować dobro i chęć działania drzemiące w wolontariuszach.

 

 

 

O Jakubie Nowaku  mówi Eryk Malepszak, wolontariusz Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR

Jest promotorem wolontariatu oraz Wolontariuszem Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Centrum Opatrzności Bożej, Stowarzyszenia Dać Siebie Innym. Był wolontariuszem podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i ŚDM w Panamie. Jego doświadczenia doskonale wpisują się w rolę i obowiązki, jakie pełni na stanowisku koordynatora wolontariatu. Ponadto Jakub od 2010 roku jest instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pełniąc nieprzerwanie pracę wychowawczą jako Wolontariusz organizacji. W obliczu pandemii COVID-19 Jakub zgłosił dobrowolną gotowość do służby i podjął się wymagającej pracy wolontariackiej jako koordynator województwa mazowieckiego Pogotowia Harcerek i Harcerzy ZHR. Aby pomagać potrzebującym oraz wspierać działania władz i instytucji w obecnej kryzysowej sytuacji, zaczął kierować zespołem blisko 500 Wolontariuszy.

Jakub Nowak jest koordynatorem wszechstronnym, potrafiącym aktywnie współpracować z Wolontariuszami w łatwych i trudnych oraz wymagających przedsięwzięciach. Wykazuje się innowacyjnymi pomysłami, jest oddany i odpowiedzialny za swoich podopiecznych oraz za wynik zamierzonych działań Pogotowia ZHR. Wspiera osoby zaczynające pracę wolontariacką, z cierpliwością szkoli, instruuje i wdraża nowych Ochotników gotowych do pomocy, obowiązkowo przedstawia warunki bezpieczeństwa, uprzedza o nieprzyjemnych konsekwencjach (tu oczywiście z dozą stanowczości). To człowiek pełen wyobraźni i świadomości drogi, która jest przed Wolontariuszem do przejścia, jeśli ten odpowiednio zaangażuje się. Jakub jest empatyczny, uważny na drugiego człowieka, wzmacnia, wierzy w cel, wierzy, że uda się. Obiektywnie ocenia sytuację. Dzieli się swoimi przemyśleniami. Jest sojusznikiem, który ufa Wolontariuszom w momencie rozdzielania zadań. Jest w swojej pracy i pasji pomagania autentycznie obecny, koncentruje się na „tu i teraz”. I nie opuszcza Go pozytywne nastawienie nawet, kiedy pojawiają się problemy. Jako koordynator docenia podejmowane działania Wolontariuszy i motywuje Ich po ciężkim dniu pracy charytatywnej do podjęcia chęci pomocy kolejnego dnia. Zarządza raczej decydując wspólnie, aby każdy miał swój udział w całokształcie całego projektu pomocy. Plan Jego dnia wypełnia wiele obowiązków związanych także ze współpracą z przedsiębiorcami, sponsorami, darczyńcami, którzy ofiarowują swoją pomoc, dostarczając żywność, środki ochrony osobistej, usługi, narzędzia, materiały, a wszystko po to, aby dary mogły w bezpieczny sposób trafić w ręce potrzebujących za sprawą Wolontariuszy. Do Jego obowiązków należą jeszcze prowadzenie dokumentacji z przedsiębiorcami i instytucjami, pilnowanie kwestii formalnych: umów wolontariackich, ubezpieczeń; dbanie o prawidłowy przepływ informacji i dobre relacje w zespołach, przeprowadzanie spotkań okresowych oraz ewaluacji pracy wolontariuszy. Często zastanawiam się, czy aby na pewno doba Jakuba nie jest o kilka godzin dłuższa od mojej.

 

Działanie prowadzone w ramach projektu “Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu “Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

#koordynatorwolontariatu #wolontariat #wolontariusze #dzieńkoordynatorawolontariatu #wolontariatwwarszawie #konkurs #koordynatorroku2020 #centrumwolontariatu

fot. Kinga Komorowska

Total Page Visits: 84