I miejsce w konkursie Pokaż się z dobrej strony – „Będziesz miłował” – historyczny projekt wolontariacki – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Muzeum zaproponowało wolontariat dla osób zainteresowanych historią, dostępny także dla wolontariuszy niepełnoletnich.  Oferta ze względu na sytuację pandemiczną została przeformułowana tak,  by wolontariusze mogli współpracować online. Dodatkowo na wyróżnienie zasługuje możliwość zdobycia wielu cennych umiejętności.

 

Wolontariat w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Idee przyświecające wolontariatowi od początku były bliskie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Od zamierzeniem twórców instytucji było wpisanie wolontariatu w strukturę organizacyjną i stworzenie społeczności skupionej wokół Muzeum, które dysponuje przestrzenią dla wolontariuszy i w której każdy znajdzie coś dla siebie. Miało to być miejsce spotkań ludzi otwartych na refleksję nad światem wartości, pozwalające rozwijać zainteresowania i nawiązywać nowe przyjaźnie. Wolontariuszem może zostać każdy, kto skończył 14 lat, górnej granicy nie ma. Nie mają znaczenia wykształcenie, zawód czy dotychczasowe doświadczenie – najważniejsze są entuzjazm i chęć pomocy.

Muzeum stara się być otwarte na wolontariuszy i ich potrzeby, dlatego tworzy szeroki wachlarz zadań, przy których można się zaangażować. W muzeum istnieją dwa rodzaje wolontariatu: stały i akcyjny. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mt514.pl w zakładce WOLONTARIAT

 

„Będziesz miłował”

Projekt “Będziesz miłował” realizowany przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego rozpoczął się w 2019 roku. W I edycji Wolontariusze muzeum we współpracy z harcerzami na ulicach Warszawy opowiadali historię Prymasa Stefana Wyszyńskiego, patrona Muzeum, który był kapelanem Zgrupowania Kampinos podczas Powstania Warszawskiego. Z powodu pandemii zmieniliśmy formułę projektu, dzięki czemu Wolontariusze mogli współpracować online. Cel przez cały czas pozostawał ten sam – przybliżyć i upamiętnić sylwetki kolejnych kapelanów Powstania Warszawskiego. Bardzo istotne było również, aby wolontariusze mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat historii i rozwijać pasje.

1 sierpnia grupa Wolontariuszy muzeum rozpoczęła prace nad projektem. Pierwszym etapem było uczestnictwo w wykładzie o Powstaniu Warszawskim i udział w szkoleniu o podstawach pracy historyka. Wszystkie spotkania odbywały się w przestrzeni wirtualnej. Następnie Ochotnicy przystąpili do zbierania i weryfikowania materiałów. Ostatnim etapem prac było pisanie biogramów. Na każdym etapie wolontariusze mogli liczyć na opiekę mentorów – tym przypadku byli to profesjonalni historycy.

Prace nad II edycją projektu „Będziesz miłował”  zakończyły się 2 października, w rocznicę kapitulacji powstania warszawskiego. Przez 63 dni wolontariusze napisali 12 biogramów. Poza tym do każdego z nich przygotowali wirtualne spacery po warszawskich miejscach związanych z działalnością kapelanów. Efekty pracy wolontariuszy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego można podziwiać na stronie internetowej: https://mt514.pl/bedziesz-milowal/

 

#koordynatorwolontariatu #wolontariat #wolontariusze #dzieńkoordynatorawolontariatu #wolontariatwwarszawie #konkurs #koordynatorroku2020 #centrumwolontariatu

Total Page Visits: 550