Znamy laureatów Konkursu „Koordynator Wolontariatu Roku 2020!

Celem konkursu jest promocja wolontariatu oraz docenienie roli koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień pracują z wolontariuszami, kierują ich pracą, wspierają, pomagają dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej, oraz mają nieoceniony wkład w działania organizacji, której prowadzą wolontariat.

I miejsce  – Jakub Nowak – Pogotowie Harcerzy o Harcerek ZHR

Podjął wyzwanie zorganizowania i koordynowania wolontariatu w obliczu panującej pandemii. Kieruje pracą rzeszy wolontariuszy, którzy niosą pomoc i wsparcie seniorom i innym potrzebującym osobom. Wykazał się nie tylko dużym talentem logistycznym, ale jest także jest świetnym liderem, który angażuje często nieznanych sobie ludzi do wspólnego działania. Jest przykładem na to, że koordynator to osoba,  która potrafi zagospodarować dobro i chęć działania drzemiące w wolontariuszach.

 

II miejsce  – Oleg Samoilenko – Armia Zbawienia

To koordynator,  który  jest dowodem, że dobry przykład pociąga za sobą innych. Swoją pracą  przypomina,  że jednym z fundamentów  skutecznych działań koordynatora wolontariatu jest dobra relacja z wolontariuszami. Oleg jest  z nimi w ciągłym kontakcie, motywuje i docenia daje narzędzia do działania. Po prostu pomaga im pomagać.

 

III miejsce – Agnieszka Krajnik – Provident Polska S.A.

Jako koordynatorka wolontariatu pracowniczego  zachęca pracowników do wspólnego działania na rzecz wielu inicjatyw, ale także  wspiera ich  inicjatywę  do samodzielnego tworzenia projektów  przez co wzmacnia ich motywację i daje poczucie sprawczości w sprawach, które uznają za społecznie ważne.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Działanie prowadzone w ramach projektu “Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu “Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Total Page Visits: 392