Agnieszka Krajnik z Provident Polska S.A. – laureatką III miejsca w Konkursie Koordynator Wolontariatu Roku 2020

Agnieszka Krajnik – jako koordynatorka wolontariatu pracowniczego  zachęca pracowników do wspólnego działania na rzecz wielu inicjatyw, ale także  wspiera ich  inicjatywę  do samodzielnego tworzenia projektów  przez co wzmacnia ich motywację i daje poczucie sprawczości w sprawach, które uznają za społecznie ważne.

„Jako koordynator wolontariatu wspieram organizacyjnie wolontariuszy. Przygotowuję komunikację dotyczącą programu, min. plakaty i SMSy. Promuję najbardziej aktywnych wolontariuszy i zrealizowane projekty w zewnętrznych i firmowych mediach: intranet, portal dla Doradców Klienta oraz aplikacja MyNews dla działu sprzedaży, profil „Tak! Pomagam” na FB oraz artykuły w mediach. Jestem także odpowiedzialna za rozliczenie przyznanych grantów i zarządzanie budżetem przeznaczonym na „Tak! Pomagam”. Przygotowuję również podsumowanie każdej edycji programu.
Poszerzam także stale swoją wiedzę z zakresu wolontariatu pracowniczego. Uczestniczę
w konferencjach i webinarach poświęconych wolontariatowi. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy.

Najważniejsze we współpracy z wolontariuszami jest wzajemne zaufanie i koleżeństwo. Możemy na siebie liczyć i to jest podstawa udanej współpracy.

Największą radość sprawia mi kontakt z wolontariuszami. Rozmowy, wspólne planowanie działań
i obserwowanie jak z pomysłu, który wydaje się czasami trudny do zrealizowania wyrasta duży projekt. Doskonałym przykładem jest Provident Run – firmowy bieg charytatywny, który wymyślił i wprowadził w życie nasz wolontariusz. Dzięki jego zaangażowaniu odbyły się już trzy biegi, tegoroczny wirtualnie. Cały dochód z imprezy został przekazany na rzecz Fundacji Gajusz.

Cieszy mnie także, że informacje o działaniach wolontariackich cieszą się dużym zainteresowaniem
w naszych mediach firmowych. Newsy o zrealizowanych projektach mają dużą liczbę komentarzy
i polubieni. Cieszę się także, że w działania wolontariackie angażuje się cały nasz zarząd.
W poprzednich latach członkowie zarządu odwiedzali z okazji Mikołajek dzieci w warszawskim szpitalu pediatrycznym, przygotowali ekologiczne kosmetyki, które zostały wystawione na aukcję, a dochód ze sprzedaży został przekazany potrzebującym. Menadżerowie biorą także udział w akcji „Listy do Mikołaja”. Zrozumienie i chęć udziału w działaniach wolontariackich pracowników wszystkich szczebli, nowe pomysły i chęć do działania, daje mi energię do realizowania kolejnych projektów.

Wolontariat w Providencie jest oparty na działaniach oddolnych. Biznesowo działamy w całej Polsce, dlatego nasi wolontariusze – pracownicy i doradcy klienta doskonale znają lokalne bolączki i potrzeby. W oparciu o wiedzę, komu i jak można pomóc, przygotowują projekty wolontariackie. Empatia i poczucie sprawczości sprawdziły się szczególnie w okresie pandemii, gdy nie było możliwości organizowania grupowych akcji. Od początku pandemii nasze działania wolontariackie zostały dostosowane do obecnej sytuacji i wymagań sanitarnych. Większość działań realizowana jest on-line lub indywidualnie. Wolontariusze prowadzą przez internet korepetycje dla dzieci i  młodzieży m.in. z biologii i angielskiego. Na początku pandemii, gdy w szpitalach brakowało środków ochrony osobistej, szyli maseczki dla medyków. Wolontariusze (pracownicy i Doradcy Klienta) robią także zakupy klientom, którzy ze względu na choroby przewlekłe nie mogą wyjść z domu.

W 2019 roku w ramach współpracy z Fundacją Ja Wisła nasi wolontariusze sprzątali brzeg Wisły
w Warszawie. Uzbierali ponad 8000 litrów śmieci. W czerwcu 2020  podobna akcja została zrealizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego – indywidualnie lub z najbliższą rodziną – wolontariusze  sprzątali swoje najbliższe otoczenie.

Od 12 lat, także w tym roku wolontariusze uczestniczą w akcji Listy do Mikołaja, w której dzieci i młodzież z domów dziecka i świetlic środowiskowych pisze listy do Mikołaja z prośbą o wymarzone  prezenty Gwiazdkowe. Wolontariusze kupują i przygotowują te prezenty. W tym roku upominki otrzyma ponad 100 dzieci z czterech ośrodków. W akcji biorą udział pracownicy, w tym zarząd i doradcy klienta.

Od 2017 r. firma współpracuje z Fundacją Zaczytani.org. Wspólne działania obejmują m.in. zbiórkę książek, które następnie Fundacja przekazuje do szpitali. Tworzenie bibliotek, zajęcia z bajkoterapii prowadzone przez firmowych wolontariuszy na oddziałach pediatrycznych. Zarząd z okazji Mikołajek odwiedzał dzieci przebywające w Szpitalu Dziecięcym w Warszawie. W trakcie wizyty członkowie zarządu czytali dzieciom bajki i przekazywali Mikołajkowe prezenty: książki, kredki, kolorowanki. Obecnie ze względu na Covid-19 nie ma możliwości wejścia do szpitala. Wolontariusze przygotowali prezenty w oddziałach firmy, które następnie zostały przekazane do szpitali. Łącznie  przekazano 1000 prezentów do dziewięciu placówek w Polsce.

Firmowi wolontariusze organizują też zbiórkę żywności oraz pieniędzy na zakup preparatów przeciwkleszczowych dla zwierząt przebywających w schroniskach. Wyprowadzają także psy na spacery.”

Działanie prowadzone w ramach projektu “Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu “Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

#koordynatorwolontariatu #wolontariat #wolontariusze #dzieńkoordynatorawolontariatu #wolontariatwwarszawie #konkurs #koordynatorroku2020 #centrumwolontariatu

 

Total Page Visits: 212