II miejsce w konkursie “Pokaż się z dobrej strony” otrzymała Fundacja EY za ofertę Korepetytor w Fundacji EY

Oferta zawiera jasno określone zasady realizacji wolontariatu, a na szczególne wyróżnienie zasługuje wsparcie w przygotowaniu do pracy wolontariusza i wagę jaką organizatorzy przykładają do rozwoju potrzebnych mu kompetencji. Tu również ochotnicy mogą liczyć na wsparcie koordynatora wolontariatu.

O programie korepetycji mówi Marcelina Cieślak z Fundacji EY:

Projekt Klucz do jutra – jest to program korepetycji, w którym wolontariusze wspierają dzieci z rodzin zastępczych. Jego głównym celem jest pomoc uczniom, którzy maja kłopoty w nauce i rozwijanie ich samodzielności, tak aby dobrze radzili sobie nie tylko w szkole. Obecnie projekt działa w największych miastach w Polsce – w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.

Akcentujemy przede wszystkim to, że wolontariusz powinien czuć się komfortowo rozpoczynając pracę, a później już działając z podopiecznym. Stąd ważnym elementem projektu jest szkolenie wprowadzające, podczas którego dzielimy się niezbędną wiedzą, a przede wszystkim przekazujemy umiejętności, które umożliwią komfortowe rozpoczęcie wolontariatu. Następnie w trakcie trwania już danej edycji zawsze planuję dodatkowe kilkugodzinne szkolenia miękkie dla wolontariuszy – tematyka każdorazowo wynika z ich potrzeb. W każdym miesiącu mam przewidziane konsultacje, podczas których omawiamy między innymi trudne sytuacje,  pojawiające się czasami w pracy wolontariusza lub jakiejkolwiek inne kwestii, które wymagają rozmowy.

Poza szkoleniem wprowadzającym pozostałe są dobrowolne i każdy z wolontariuszy ma możliwość wybrania i dopasowania naszej oferty wsparcia i rozwoju do swoich potrzeb. Dzięki temu, każdy zdobywa umiejętności potrzebne do efektywnego wspierania podopiecznych, a w konsekwencji rośnie motywacja i satysfakcja z wolontariatu.

Sytuacja na pewno spowodowała konieczność bardziej elastycznego podejścia. Przede wszystkim zdecydowaną część projektu zdecydowaliśmy się przenieść do rzeczywistości online, a to już generuje zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Z jednej strony widzimy, że zgłaszają się do nas wolontariusze nie tylko z Warszawy, z drugiej natomiast pojawia się już zmęczenie pracą i lekcjami zdalnymi oraz coraz bardziej widoczna potrzeba kontaktu bezpośredniego, która na ten moment jest jeszcze ciężka do zrealizowania.

Działanie prowadzone w ramach projektu “Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu “Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

#koordynatorwolontariatu #wolontariat #wolontariusze #dzieńkoordynatorawolontariatu #wolontariatwwarszawie #konkurs #koordynatorroku2020 #centrumwolontariatu

Total Page Visits: 370