Debata Entuzjazm czy doświadczenie? – przeżyjmy to jeszcze raz!

Czasem zastanawiamy się co w podejmowaniu wyzwań wolontariackich jest ważniejsze: serce czy rozum? Co daje szansę na długą, dobrą współpracę, a co jest potrzebne gdy chcemy włączyć wolontariuszy do działań akcyjnych? Czy w każdym z nas drzemią zasoby, które możemy wnieść do organizacji czy instytucji, by wzmacniać jej cele i misję? A odpowiedzi podczas debaty szukały z nami:
– Marta Walkowska-Lipko – Muzeum Powstania Warszawskiego
– Małgorzata Tur – Service Civil Interntional
– Katarzyna Żarnecka Lasota – Żydowskie Centrum Wolontariatu przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP

Działanie prowadzone w ramach projektu “Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu “Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Total Page Visits: 1047