EDUVOL – szansą dla rozwoju młodzieży

W listopadzie 2019 r. Centrum Wolontariatu rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu „Wolontariat jako szansa edukacyjna” EduVol, finansowanego w ramach europejskich środków programu Erasmus +, w partnerstwie z organizacjami z Węgier, Chorwacji, Rumunii i Słowacji (partner projektu), mającego na celu promocję metody Service Learning w pracy z młodzieżą.

Metoda Service Learning zakłada prowadzenie młodzieżowych działań społecznych w sposób projektowy – grupa młodzieży przeprowadza badanie potrzeb społeczności lokalnej, szuka możliwych sposobów odpowiedzi na te potrzeby i wciela w życie jedno z wymyślonych przez siebie rozwiązań. Działania grupy wspiera tutor, który dba o to, żeby zrealizowano nie tylko cel społeczny, ale też żeby każdy z uczestników postawił sobie cel rozwojowy (lub cele rozwojowe), nad którymi będzie pracować przez cały czas trwania projektu. Tutor skłania młodzież do refleksji nad tym działaniami i wyciągania wniosków, dzięki czemu nauka przebiega w sposób uświadomiony.

Eduvol zakładał spotkania międzynarodowe z organizacjami partnerskimi go realizującymi i inne działania na żywo w poszczególnych krajach. Pandemia jednak nieco pokrzyżowała szyki i zmusiła nas do pracy głównie online.

Z czterech zaplanowanych na ten czas wyjazdowych spotkań projektowych dwa pierwsze udało się jeszcze przeprowadzić na żywo (w Bańskiej Bystrzycy i w Warszawie), dwa następne musiały już jednak wydarzyć się w sieci.

W październiku 2020 przeprowadziliśmy online dwa cykle szkoleniowe dotyczące metody Service Learning dla osób pracujących z młodzież. Wzięło w nich udział 20 uczestników. Po szkoleniach pozostaliśmy w kontakcie z częścią uczestników i wraz z nimi zaczynamy 4 pilotażowe projekty młodzieżowe. Wszystkie będą przynajmniej częściowo odbywać się online, co stanowi dodatkowe wyzwanie.

 

Total Page Visits: 258