Wyróżniono najlepsze oferty wolontariackie w konkursie “Pokaż się z dobrej strony” w II kwartale

Wiemy już, które oferty wolontariatu zamieszczone na portalu www.ochotnicy.waw.pl w drugim kwartale br. otrzymały  wyróżnienia w konkursie „Pokaż się z dobrej strony” !

Jury konkursowe przeanalizowało oferty zamieszczone w okresie od kwietnia do czerwca  2021 r. Pomimo ograniczeń, w Warszawie wciąż można było znaleźć wiele ciekawych ofert wolontariatu, a spośród nich jury konkursowe postanowiło  szczególnie docenić ogłoszenia, które przygotowała:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Filia nr 2 Zielona Domki dla owadów – warsztaty dla dzieci za zaangażowanie  ochotników  w ciekawy projekt edukacyjny, pozwalający również wolontariuszom poszerzyć wiedzę i umiejętności z obszaru ekologii. Dodatkowym atutem jest włączenie ochotników w ewaluację projektu.  Oferta jest też dostępna dla bardzo młodych wolontariuszy.

Domki dla owadów – warsztaty dla dzieci 

Fundacja Wszystkie Mazurki Świata Wolontariat – Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2021–  za szeroką ofertę  wolontariatu, w której każdy miłośnik muzyki znajdzie zadanie dla siebie. Ogłoszenie starannie opisuje projekt  i oczekiwania wobec ochotników, ale także zawiera szeroki pakiet świadczeń dla wolontariusza, dzięki czemu nie tylko będzie doskonale przygotowany do zadań ale również będzie mógł być aktywnym uczestnikiem wydarzeń festiwalowych. Oferta dostępna także dla osób niepełnoletnich.

Wolontariat – Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2021 Oferty

Fundacja Onkologiczna Alivia Redaktor w projekcie Wiedza o Raku  – za ofertę wolontariatu specjalistycznego, w którym wolontariusz może wykorzystać, ale i doskonalić swoje umiejętności. Oferta jest dostępna dla osób o różnej dyspozycyjności. Jest toteż dobry przykład wolontariatu nieoczywistego – dzięki umiejętnościom i kompetencjom wolontariuszy z innej dziedziny niż obszar działalności fundacji, jej podopieczni otrzymują realną pomoc.

Redaktor w projekcie Wiedza o Raku

Wyróżnionym organizatorom serdeczniej gratulujemy!

Total Page Visits: 1760